gereedschap

als woordenboektrefwoord:

gereedschap:
o. (-pen), werktuigen van ambachtslieden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gereedschap (zn):
apparaat, gerei, instrument, materieel, middel, toebehoren, toestel, tool, tuig, uitrusting, utensiliën, werktuig

als synoniem van een ander trefwoord:

materiaal (zn) :
behoeften, benodigdheden, equipage, gereedschap, gerei, gerief, materieel, outillage, spul, toebehoren, uitmonstering, uitrusting
hulp (zn) :
apparaat, apparaatje, gereedschap, gerei, hulpmiddel, toestel, utiliteit, utensiliën, werktuig
apparaat (zn) :
apparatuur, gereedschap, hulpmiddel, machine, machinerie, mechaniek, toestel, tuig, werktuig
utiliteit (zn) :
apparaat, apparatuur, gereedschap, gerei, toestel, uitrusting, voorziening, werktuig
benodigdheden (zn) :
accessoires, bullen, gereedschap, gerei, materiaal, spullen, toebehoren, uitrusting
middel (zn) :
agens, gereedschap, hulpmiddel, instrument, manier, medium, modus, toestel, werktuig
instrument (zn) :
apparaat, gereedschap, gerei, middel, toestel, tuig, werktuig
hulpmiddel (zn) :
gereedschap, hulp, hulpje, instrument, redmiddel, utiliteit
gerief (zn) :
benodigdheden, gereedschap, gerei, materiaal, spullen
spul (zn) :
benodigdheden, bezitting, eigendom, gereedschap, goed
tuig (zn) :
gereedschap, tuigage, uitrusting

woordverbanden van ‘gereedschap’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gereedschap, instrument, machine, toestel, werktuig

Gereedschap — instrument — machine — toestel — werktuig. Hulpmiddelen waarvan de mensch zich bij zijn arbeid bedient. Door gereedschappen verstaat men meer eenvoudige hulpmiddelen, door werktuigen meer samengestelde; het eerste ziet meet op het collectieve: het werktuig waarmede hij slaat is een hamer; beitel en hamer is timmermansgereedschap , een ploeg is een werktuig van den landman. Instrument is een vreemd woord voor werktuig, vooral als kunstterm in gebruik. Zeer kunstig samengestelde werktuigen noemt men machines. De naaimachine. Het Neder landsche woord voor machine is toestel, dat echter bijna geheel door het andere verdrongen is. Petroleumtoestel.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gereedschap, werktuig, instrument

GEREEDSCHAP, WERKTUIG, INSTRUMENT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 209.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c