gereedschap

als woordenboektrefwoord:

gereedschap:
o. (-pen), werktuigen van ambachtslieden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gereedschap (zn):
apparaat, gerei, instrument, materieel, middel, toebehoren, toestel, tool, tuig, uitrusting, utensiliën, werktuig

als synoniem van een ander trefwoord:

materiaal (zn) :
behoeften, benodigdheden, equipage, gereedschap, gerei, gerief, materieel, outillage, spul, toebehoren, uitmonstering, uitrusting
hulp (zn) :
apparaat, apparaatje, gereedschap, gerei, hulpmiddel, toestel, utiliteit, utensiliën, werktuig
apparaat (zn) :
apparatuur, gereedschap, hulpmiddel, machine, machinerie, mechaniek, toestel, tuig, werktuig
utiliteit (zn) :
apparaat, apparatuur, gereedschap, gerei, toestel, uitrusting, voorziening, werktuig
benodigdheden (zn) :
accessoires, bullen, gereedschap, gerei, materiaal, spullen, toebehoren, uitrusting
middel (zn) :
agens, gereedschap, hulpmiddel, instrument, manier, medium, modus, toestel, werktuig
instrument (zn) :
apparaat, gereedschap, gerei, middel, toestel, tuig, werktuig
hulpmiddel (zn) :
gereedschap, hulp, hulpje, instrument, redmiddel, utiliteit
gerief (zn) :
benodigdheden, gereedschap, gerei, materiaal, spullen
spul (zn) :
benodigdheden, bezitting, eigendom, gereedschap, goed
tuig (zn) :
gereedschap, tuigage, uitrusting

woordverbanden van ‘gereedschap’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gereedschap, instrument, machine, toestel, werktuig

Gereedschap — instrument — machine — toestel — werktuig. Hulpmiddelen waarvan de mensch zich bij zijn arbeid bedient. Door gereedschappen verstaat men meer eenvoudige hulpmiddelen, door werktuigen meer samengestelde; het eerste ziet meet op het collectieve: het werktuig waarmede hij slaat is een hamer; beitel en hamer is timmermansgereedschap , een ploeg is een werktuig van den landman. Instrument is een vreemd woord voor werktuig, vooral als kunstterm in gebruik. Zeer kunstig samengestelde werktuigen noemt men machines. De naaimachine. Het Neder landsche woord voor machine is toestel, dat echter bijna geheel door het andere verdrongen is. Petroleumtoestel.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gereedschap, werktuig, instrument

GEREEDSCHAP, WERKTUIG, INSTRUMENT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 209.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.102.97.

debug info: 0.0031 c