wijs

als woordenboektrefwoord:

wijs, wijze:
v. (wijzen), manier : zangwijze.
wijs:
bn. bw. (wijzer, -t), verstandig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wijs (zn):
deun, lied, melodie, tune, wijsje
wijs (zn):
aanpak, manier, modus, wijze
wijs (zn):
gebruik, gewoonte, zede
wijs (zn):
modaliteit
wijs (bn):
geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoonte (zn) :
aard, conventie, gebruik, geplogenheid, habitus, landaard, manier, mos, overlevering, praktijk, regel, traditie, usance, usantie, usus, wijs, zede
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
lied (zn) :
chanson, gezang, hymne, liedje, lofzang, rijmpje, song, vers, wijs, wijsje, zang, zangstuk
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
melodie (zn) :
deun, liedje, tune, wijs, zangwijs, zangwijzen
zede (zn) :
gebruik, gewoonte, manier, traditie, wijs
trant (zn) :
aard, genre, manier, stijl, wijs, wijze
modus (zn) :
manier, wijs, wijze
air (zn) :
melodie, wijs
wijze (zn) :
melodie, wijs
intelligent (bn) :
bevattelijk, bijdehand, geleerd, ingenieus, knap, pienter, scherpzinnig, schrander, slim, vernuftig, verstandig, vindingrijk, vlug, wijs
rijp (bn) :
bezadigd, doordacht, ernstig, ervaren, weloverwogen, wijs
verstandig (bn) :
doordacht, raisonnabel, redelijk, wijs, zinnig
prudent (bn) :
omzichtig, verstandig, wijs
filosofisch (bn) :
bedachtzaam, kalm, wijs
snik (bn) :
bij het hoofd, wijs
wijselijk (bn) :
verstandig, wijs

woordverbanden van ‘wijs’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
verstandig, wijs, vroed, schrander, scherpzinnig

Verstandig — wijs — vroed — schrander — scherpzinnig. Verstandig is hij, die zijne vermogens goed en gepast weet te gebruiken. Wijs is hij, die een goed denkvermogen heeft en hiervan op uitstekende wijze gebruik maakt. Vroed drukte vroeger hetzelfde uit, misschien meer nog met het oog op de ervaring; thans is het, behalve in enkele formeele uitdrukkingen, in onbruik geraakt. Schrander ziet vooral op vlugheid van bevatting, wat in nog sterkere mate door scherpzinnig wordt uitgedrukt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
geleerd, wijs, verstandig

GELEERD, WIJS, VERSTANDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 202.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wijs
dom, onnozel, stom
zie ook:
aantonende wijs, gebiedende wijs, niet goed wijs, niet wijs, van de wijs brengen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0027 c