Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


wijs

als woordenboektrefwoord:

wijs, wijze:
v. (wijzen), manier : zangwijze.
wijs:
bn. bw. (wijzer, -t), verstandig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wijs (zn):
deun, lied, melodie, tune, wijsje
wijs (zn):
aanpak, manier, modus, wijze
wijs (zn):
gebruik, gewoonte, zede
wijs (zn):
modaliteit
wijs (bn):
geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoonte (zn) :
aard, conventie, gebruik, geplogenheid, habitus, landaard, manier, mos, overlevering, praktijk, regel, traditie, usance, usantie, usus, wijs, zede
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
lied (zn) :
chanson, gezang, hymne, liedje, lofzang, rijmpje, song, vers, wijs, wijsje, zang, zangstuk
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
melodie (zn) :
deun, liedje, tune, wijs, zangwijs, zangwijzen
zede (zn) :
gebruik, gewoonte, manier, traditie, wijs
trant (zn) :
aard, genre, manier, stijl, wijs, wijze
modus (zn) :
manier, wijs, wijze
air (zn) :
melodie, wijs
wijze (zn) :
melodie, wijs
intelligent (bn) :
bevattelijk, bijdehand, geleerd, ingenieus, knap, pienter, scherpzinnig, schrander, slim, vernuftig, verstandig, vindingrijk, vlug, wijs
rijp (bn) :
bezadigd, doordacht, ernstig, ervaren, weloverwogen, wijs
verstandig (bn) :
doordacht, raisonnabel, redelijk, wijs, zinnig
prudent (bn) :
omzichtig, verstandig, wijs
filosofisch (bn) :
bedachtzaam, kalm, wijs
snik (bn) :
bij het hoofd, wijs
wijselijk (bn) :
verstandig, wijs

woordverbanden van ‘wijs’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
verstandig, wijs, vroed, schrander, scherpzinnig

Verstandig — wijs — vroed — schrander — scherpzinnig. Verstandig is hij, die zijne vermogens goed en gepast weet te gebruiken. Wijs is hij, die een goed denkvermogen heeft en hiervan op uitstekende wijze gebruik maakt. Vroed drukte vroeger hetzelfde uit, misschien meer nog met het oog op de ervaring; thans is het, behalve in enkele formeele uitdrukkingen, in onbruik geraakt. Schrander ziet vooral op vlugheid van bevatting, wat in nog sterkere mate door scherpzinnig wordt uitgedrukt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
geleerd, wijs, verstandig

GELEERD, WIJS, VERSTANDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 202.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wijs
dom, onnozel, stom
zie ook:
aantonende wijs, gebiedende wijs, niet goed wijs, niet wijs

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT (i) (ii) (iii) (iv) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0042 c