wijs

als woordenboektrefwoord:

wijs, wijze:
v. (wijzen), manier : zangwijze.
wijs:
bn. bw. (wijzer, -t), verstandig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wijs (zn) :
deun, lied, melodie, tune, wijsje
wijs (zn) :
aanpak, manier, modus, wijze
wijs (zn) :
gebruik, gewoonte, zede
wijs (zn) :
modaliteit
wijs (bn) :
geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoonte (zn) :
aard, conventie, gebruik, geplogenheid, habitus, landaard, manier, mos, overlevering, praktijk, regel, traditie, usance, usantie, usus, wijs, zede
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
lied (zn) :
chanson, gezang, hymne, liedje, lofzang, rijmpje, song, vers, wijs, wijsje, zang, zangstuk
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
melodie (zn) :
deun, liedje, tune, wijs, zangwijs, zangwijzen
zede (zn) :
gebruik, gewoonte, manier, traditie, wijs
trant (zn) :
aard, genre, manier, stijl, wijs, wijze
modus (zn) :
manier, wijs, wijze
air (zn) :
melodie, wijs
wijze (zn) :
melodie, wijs
intelligent (bn) :
bevattelijk, bijdehand, geleerd, ingenieus, knap, pienter, scherpzinnig, schrander, slim, vernuftig, verstandig, vindingrijk, vlug, wijs
rijp (bn) :
bezadigd, doordacht, ernstig, ervaren, weloverwogen, wijs
verstandig (bn) :
doordacht, raisonnabel, redelijk, wijs, zinnig
prudent (bn) :
omzichtig, verstandig, wijs
filosofisch (bn) :
bedachtzaam, kalm, wijs
snik (bn) :
bij het hoofd, wijs
wijselijk (bn) :
verstandig, wijs

woordverbanden van ‘wijs’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verstandig is hij, die zijne vermogens goed en gepast weet te gebruiken. Wijs is hij, die een goed denkvermogen heeft en hiervan op uitstekende wijze gebruik maakt. Vroed drukte vroeger hetzelfde uit, misschien meer nog met het oog op de ervaring; thans is het, behalve in enkele formeele uitdrukkingen, in onbruik geraakt. Schrander ziet vooral op vlugheid van bevatting, wat in nog sterkere mate door scherpzinnig wordt uitgedrukt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 202:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wijs
dom, onnozel, stom

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0273 nc