wijzen

als woordenboektrefwoord:

wijzen:
(wees, gewezen), tonen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wijzen (ww):
aanduiden, aangeven, aanwijzen, attenderen, duiden, tonen, uitduiden, verwijzen, waarschuwen
wijzen (ww):
uitspreken, vellen

als synoniem van een ander trefwoord:

aangeven (ww) :
aanduiden, aanwijzen, beduiden, indiceren, gewag maken van, gewagen, markeren, laten zien, rapporteren, schetsen, te kennen geven, tonen, verklaren, wijzen
aanwijzen (ww) :
aanduiden, aangeven, aantonen, benoemen, bepalen, demonstreren, indiceren, tonen, uitduiden, wijzen
aanduiden (ww) :
aangeven, aantonen, aanwijzen, afbakenen, markeren, wijzen, laten zien
attenderen (ww) :
attent maken, herinneren, opmerkzaam maken, waarschuwen, wijzen
duiden (ww) :
aanduiden, aanwijzen, wijzen
vellen (ww) :
uitspreken, wijzen

woordverbanden van ‘wijzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
wijzen, tonen

Wijzen — toonen. Laten zien. In wijzen ligt meer dan in toonen het bijdenkbeeld, dat het geschiedt om iemand te onderrichten of te helpen. Wijzen onderstelt altijd behoefte aan onderricht van de zijde van hem, te wiens behoeve het plaats grijpt. De leerling toont den meester zijn werk; de meester wijst hem, hoe hij zijn werk moet verrichten. Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb. Wijs mij den weg. Toon mij uw macht.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
tonen, wijzen

20. Toonen — wijzen.

Laten zien.

Toonen drukt dit begrip zonder meer uit, terwijl wijzen de bijgedachte heeft, dat men iemand wil helpen of onderrichten. Toon mij den brief en ik zal u wijzen, hoe gij dien verbeteren moet. Wijs hem den weg eens.

Wijzen kan ook gebruikt worden zonder lijdend voorwerp en onderstelt dan, dat men iemand op iets opmerkzaam wil maken: hij wees met den vinger naar ons; zij wees op haar stoel.

Toonen komt soms ook voor in de beteeken is van: laten blijken, zonder dat dit steeds opzettelijk behoeft te geschieden. Zij toont weinig verstand van de zaak te hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aantonen, aanwijzen, doen zien, wijzen, toonen

AANTOONEN, AANWIJZEN, DOEN ZIEN, WIJZEN, TOONEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 62.

in hedendaagse spelling:
wijzen, tonen

WIJZEN, TOONEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 351.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
de weg wijzen, van de hand wijzen, vonnis wijzen, wijzen op, wijs

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c