wijzen

als woordenboektrefwoord:

wijzen:
(wees, gewezen), tonen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wijzen (ww) :
aanduiden, aangeven, aanwijzen, attenderen, duiden, tonen, uitduiden, verwijzen, waarschuwen
wijzen (ww) :
uitspreken, vellen

als synoniem van een ander trefwoord:

aangeven (ww) :
aanduiden, aanwijzen, beduiden, indiceren, gewag maken van, gewagen, markeren, laten zien, rapporteren, schetsen, te kennen geven, tonen, verklaren, wijzen
aanwijzen (ww) :
aanduiden, aangeven, aantonen, benoemen, bepalen, demonstreren, indiceren, tonen, uitduiden, wijzen
aanduiden (ww) :
aangeven, aantonen, aanwijzen, afbakenen, markeren, wijzen, laten zien
attenderen (ww) :
attent maken, herinneren, opmerkzaam maken, waarschuwen, wijzen
wenken (ww) :
een sein geven, een teken geven, gebaren, wijzen
duiden (ww) :
aanduiden, aanwijzen, wijzen
vellen (ww) :
uitspreken, wijzen

woordverbanden van ‘wijzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

wijzen, tonen

Laten zien. In wijzen ligt meer dan in toonen het bijdenkbeeld, dat het geschiedt om iemand te onderrichten of te helpen. Wijzen onderstelt altijd behoefte aan onderricht van de zijde van hem, te wiens behoeve het plaats grijpt. De leerling toont den meester zijn werk; de meester wijst hem, hoe hij zijn werk moet verrichten. Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb. Wijs mij den weg. Toon mij uw macht.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

tonen, wijzen

Laten zien.

Toonen drukt dit begrip zonder meer uit, terwijl wijzen de bijgedachte heeft, dat men iemand wil helpen of onderrichten. Toon mij den brief en ik zal u wijzen, hoe gij dien verbeteren moet. Wijs hem den weg eens.

Wijzen kan ook gebruikt worden zonder lijdend voorwerp en onderstelt dan, dat men iemand op iets opmerkzaam wil maken: hij wees met den vinger naar ons; zij wees op haar stoel.

Toonen komt soms ook voor in de beteeken is van: laten blijken, zonder dat dit steeds opzettelijk behoeft te geschieden. Zij toont weinig verstand van de zaak te hebben.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 62:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 351:

wijzen, tonen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c