aantonen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aantonen (ww) :
demonstreren, aanwijzen, bewijzen, onderbouwen, staven, uitwijzen, hardmaken
aantonen (ww) :
laten zien, voordoen, aangeven, aanduiden

als synoniem van een ander trefwoord:

aanwijzen (ww) :
bepalen, benoemen, demonstreren, wijzen, tonen, aantonen, aangeven, aanduiden, indiceren, uitduiden
bewijzen (ww) :
documenteren, onderbouwen, aantonen, staven, waarmaken, uitwijzen, hardmaken
aanduiden (ww) :
aanwijzen, laten zien, wijzen, markeren, aantonen, aangeven, afbakenen
uitwijzen (ww) :
beslissen, bewijzen, laten zien, tonen, aantonen, vertonen
tonen (ww) :
aanwijzen, bewijzen, duidelijk maken, aantonen, betonen
hardmaken (ww) :
bewijzen, onderbouwen, aantonen, staven
demonstreren (ww) :
aanwijzen, aantonen

woordverbanden van ‘aantonen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanwijzen, aantonen

Iemand iets doen zien, dat van belang voor hem is ovn te weten. Bij aanwijzen blijft de oorspr. beteekenis, het wijzen van de plaats, waar iets zich bevindt, altijd doorschemeren; bij aantoonen is het bestaan of de hoedanigheid van iets de hoofdzaak, en komt de plaats niet in aanmerking. Aanwijzen onderstelt bij dengene, wien iets wordt aangewezen, eene begeerte om te zien, aantoonen bij den aan-tooner eene begeerte om te doen zien. Aantoonen wordt daarom vaak gebezigd van zaken, die onaangenaam zijn voor hem, wien men ze aantoont. Men wijst iemand den weg aan om zijn doel te bereiken; men toont hem aan hoe hij moet handelen. De onderwijzer wees den leerling zijne fouten aan, en toonde hem meteen aan, waarom hei fouten waren.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 13:

aanduiden, aanwijzen, aantonen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 62:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aantonen
aanvallen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c