ophelderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ophelderen (ww) :
duidelijk maken, expliqueren, toelichten, verduidelijken, verhelderen, verklaren
ophelderen (ww) :
ontraadselen, oplossen
ophelderen (ww) :
opklaren

als synoniem van een ander trefwoord:

oplossen (ww) :
napluizen, navlooien, ontcijferen, ontraadselen, ontrafelen, ontsluieren, ontwarren, ophelderen, solveren, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitplussen, uitpuzzelen, uitvissen, uitvlooien, uitvogelen, uitvorsen, uitzoeken, verklaren
inlichten (ww) :
briefen, informeren, meedelen, onderrichten, op de hoogte brengen, ophelderen, vertellen, verwittigen, voorlichten
ontrafelen (ww) :
blootleggen, doorzien, doorgronden, ontcijferen, ontraadselen, ontwarren, ophelderen, oplossen, uitpluizen
verduidelijken (ww) :
expliciteren, illustreren, ophelderen, toelichten, uitleggen, veraanschouwelijken, verhelderen, verklaren
toelichten (ww) :
duidelijk maken, expliciteren, ophelderen, preciseren, verdietsen, verduidelijken, verhelderen
duidelijk maken (ww) :
aan het verstand brengen, ophelderen, uitleggen, verduidelijken, verhelderen, verklaren
verhelderen (ww) :
ophelderen, toelichten, uitleggen, verduidelijken, verklaren, voorlichten
verklaren (ww) :
bezweren, ontraadselen, ophelderen, opklaren, oplossen, solveren
opklaren (ww) :
ophelderen, verduidelijken, verhelderen, verklaren
opklaren (ww) :
ophelderen, uitklaren

woordverbanden van ‘ophelderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Duidelijk maken, doen begrijpen. Bij beduiden ligt de moeielijkheid bij den persoon, die begrijpen moet; bij verklaren, d. i. helder maken, in de zaak, die uiteengezet moet worden. Ophelderen wordt veel gezegd met betrekking tot eene zaak, die zich zoodanig toegedragen hoeft, dat men zich het verloop niet goed kan voorstellen. Toelichten doet men iets, dat nog in een of meer opzichten onduidelijk of onverklaarbaar is. Ik wist hem wel te beduiden, dat hij zwijgen moest. Ik beduidde hem door met het hoofd te knikken, dat hij „ja" moest zeggen. De onderwijzer verklaarde de moeilijkheden uit het gedichtje. Hij verklaarde de werking der luchtpomp. Spoedig zal die raadselachtige zaak worden opgehelderd. De afgevaardigde lichtte zijn voorstel nader toe. Zie ook bij uitleggen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 11:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 264:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c