briefen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

briefen (ww):
inlichten, instrueren

als synoniem van een ander trefwoord:

inlichten (ww) :
briefen, informeren, meedelen, onderrichten, op de hoogte brengen, ophelderen, vertellen, verwittigen, voorlichten
instrueren (ww) :
bijbrengen, briefen, doceren, instructies geven, leren, oefenen, onderrichten, onderwijzen

woordverbanden van ‘briefen’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

briefen  ww.:
instrueren, inlichten

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c