leren

als woordenboektrefwoord:

leren:
bn. van leder.
leren:
(geleerd), onderwijzen; kennis opdoen; vaardigheid verkrijgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leren (ww) :
bedreven raken, bestuderen, blokken, in je oren knopen, memoriseren, ondervinden, oppikken, opsteken, studeren
leren (ww) :
aanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, onderrichten, onderwijzen, wijzer maken
leren (ww) :
prediken
leren (bn) :
lederen, van leder, van leer

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuderen (ww) :
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen
verkondigen (ww) :
afkondigen, bezingen, kond doen, leraren, leren, prediken, uitdragen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verkonden, verspreiden, vertolken
ondervinden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, leren, lijden, meemaken, ondergaan, opsteken
studeren (ww) :
blokken, een opleiding doen, een opleiding volgen, een studie doen, een studie volgen, leren
instrueren (ww) :
bijbrengen, briefen, doceren, instructies geven, leren, oefenen, onderrichten, onderwijzen
lesgeven (ww) :
doceren, instrueren, leren, onderricht geven, onderrichten, onderwijzen
onderrichten (ww) :
doceren, instrueren, leren, onderwijzen
opsteken (ww) :
leren, oppikken

woordverbanden van ‘leren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De kennis, die men heeft, aan anderen mededeelen is leeren, in zeer uitgebreiden zin. Iemand leeren dansen, praten, zingen, schaatsenrijden, smeden, enz. Onderrichten is eigenlijk iemand in de goede richting brengen; vervolgens heeft het de beteekenis van terechtwijzen gekregen, en eindelijk die van iemand de kennis maar vooral de vaardigheid geven, die hij noodig heeft. Iemand onderrichten in het lezen, schrijven, timmeren, enz. Onderwijzen is iemand wijzen hoe hij iets doen moet — door onderwijzing hen, die dwalen, brengen op het rechte spoor — vervolgens zoo leeren, dat hij zelf het geleerde in praktijk kan brengen. Het wordt vooral gebezigd van het mededeelen van kennis ter bevordering van de geestelijke ontwikkeling van kinderen, of van hen, die in een bepaald vak van wetenschap nog niet voldoende gevorderd zijn. Onderwijzen in de wiskunde, geschiedenis, enz.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c