verkennen

als woordenboektrefwoord:

verkennen:
(verkend), bespieden, nagaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verkennen (ww):
bekijken, bestuderen, onderzoeken, opnemen
verkennen (ww):
exploreren, patrouilleren

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, testen, toetsen, traceren, uitvissen, uitzoeken, verkennen
bestuderen (ww) :
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen
bespieden (ww) :
begluren, beloeren, bespioneren, observeren, spioneren, verkennen, verspieden
bespioneren (ww) :
begluren, beloeren, bespieden, observeren, spioneren, verkennen, verspieden
exploreren (ww) :
bestuderen, doorzoeken, navorsen, onderzoeken, verkennen

woordverbanden van ‘verkennen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
treffen, vatten, bevatten, begrijpen, verstaan, beseffen, inzien, kennen, onderkennen, herkennen, verkennen

TREFFEN, VATTEN, BEVATTEN, BEGRIJPEN, VERSTAAN, BESEFFEN, INZIEN, KENNEN, ONDERKENNEN, HERKENNEN, VERKENNEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 252.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c