navorsen

als woordenboektrefwoord:

navorsen:
(nagevorst), onderzoeken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

navorsen (ww):
naspeuren, onderzoeken

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, testen, toetsen, traceren, uitvissen, uitzoeken, verkennen
opsporen (ww) :
nasporen, natrekken, navorsen, opdelven, opdiepen, opscharrelen, opzoeken, uitvorsen, zoeken
exploreren (ww) :
bestuderen, doorzoeken, navorsen, onderzoeken, verkennen

woordverbanden van ‘navorsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onderzoeken, opsporen, navorsen, ondertasten

ONDERZOEKEN, OPSPOREN, NAVORSCHEN, ONDERTASTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 32.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0151 nc