navorsen

als woordenboektrefwoord:

navorsen:
(nagevorst), onderzoeken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

navorsen (ww) :
onderzoeken, naspeuren

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
verkennen, inzien, toetsen, inkijken, bestuderen, inspecteren, beschouwen, uitvinden, bekijken, te weten komen, uitzoeken, uitpluizen, beproeven, nagaan, testen, keuren, ontrafelen, analyseren, examineren, ontleden, peilen, traceren, bezien, nazien, exploreren, naspeuren, uitvissen, napluizen, nasporen, onder de loep nemen, uitvorsen, navorsen
opsporen (ww) :
zoeken, opzoeken, natrekken, opdiepen, opscharrelen, nasporen, opdelven, uitvorsen, navorsen
exploreren (ww) :
doorzoeken, verkennen, bestuderen, onderzoeken, navorsen

woordverbanden van ‘navorsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 32:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0277 c