uitzoeken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitzoeken (ww):
bekijken, uitkienen, uitmaken, uitpluizen, uitpuzzelen, uitvinden, uitvissen, uitvlassen, uitvlooien, uitvogelen
uitzoeken (ww):
kiezen, lezen, schiften, selecteren, sorteren, uitkiezen, uitlezen, verlezen
uitzoeken (ww):
uitvechten
uitzoeken (ww):
sorteren

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, testen, toetsen, traceren, uitvissen, uitzoeken, verkennen
oplossen (ww) :
napluizen, navlooien, ontcijferen, ontraadselen, ontrafelen, ontsluieren, ontwarren, ophelderen, solveren, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitplussen, uitpuzzelen, uitvissen, uitvlooien, uitvogelen, uitvorsen, uitzoeken, verklaren
schiften (ww) :
afscheiden, lezen, selecteren, sorteren, uitpluizen, uitzoeken, wannen, zeven, ziften
kiezen (ww) :
besluiten, selecteren, schiften, uitkiezen, uitpikken, uitverkiezen, uitzoeken
sorteren (ww) :
assorteren, opruimen, ordenen, plaatsen, rangschikken, schiften, uitzoeken
becijferen (ww) :
berekenen, nagaan, uitrekenen, uitzoeken, voorrekenen
selecteren (ww) :
kiezen, schiften, uitkiezen, uitpikken, uitzoeken
uitkienen (ww) :
bedenken, berekenen, uitknobbelen, uitzoeken
uitvinden (ww) :
bedenken, uitdenken, uitzoeken, verzinnen
lezen (ww) :
schiften, selecteren, uitzoeken

woordverbanden van ‘uitzoeken’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
uitzoeken, uitlezen, uitziften

UITZOEKEN, UITLEZEN, UITZIFTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 208.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c