uitrekenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitrekenen (ww) :
bepalen, uitwerken, berekenen, calculeren, becijferen, uittellen

als synoniem van een ander trefwoord:

bepalen (ww) :
meten, vaststellen, uitrekenen, berekenen, begrenzen, nagaan, instellen, constateren, afbakenen, situeren, determineren, kwantificeren, uitmikken
berekenen (ww) :
uitrekenen, rekenen, tellen, ramen, calculeren, becijferen, uitcijferen
becijferen (ww) :
uitrekenen, berekenen, uitzoeken, nagaan, voorrekenen
oplossen (ww) :
uitrekenen, berekenen
uitwerken (ww) :
uitrekenen, berekenen

woordverbanden van ‘uitrekenen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

berekenen, oprekenen, uitrekenen

Berekenen = be-grooten, nagaan hoeveel iets bedragen kan; oprekenen = eenige posten eener berekening te zamen voegen; uitrekenen — door becijfering de uitkomst van een vraagstuk of opgave berekenen. Het gebruik dezer woorden blijkt voorts uit den volgenden zin: Ik meende de kosten zoo nauwkeurig mogelijk berekend te hebben, maar nu ik de uitgaven opreken, blijkt het dat ik mij deerlijk misrekend heb, want ik kan het niet anders uitrekenen, of ik kom eene aanzienlijke som op mijne begrooting te kort. Uitrekenen komt ook fig. voor, in den zin van begrijpen: dat kun je wel op je vingers uitrekenen, dat het zoo moet afloopen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c