instellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instellen (ww) :
creëren, grondvesten, institueren, invoeren, oprichten, stichten, vestigen
instellen (ww) :
beginnen, organiseren, starten
instellen (ww) :
betekenen, inspannen, openen
instellen (ww) :
ordineren, verordineren
instellen (ww) :
scherp stellen

als synoniem van een ander trefwoord:

bepalen (ww) :
afbakenen, begrenzen, berekenen, constateren, determineren, instellen, kwantificeren, meten, nagaan, situeren, uitmikken, uitrekenen, vaststellen
oprichten (ww) :
bouwen, construeren, grondvesten, instellen, institueren, opbouwen, openen, opzetten, organiseren, stichten, vestigen, vormen
vestigen (ww) :
constitueren, gronden, grondvesten, inplanten, instellen, institueren, neerstrijken, oprichten, stichten
stichten (ww) :
beginnen, bouwen, funderen, gronden, grondvesten, instellen, institueren, oprichten, vestigen
stellen (ww) :
afstellen, in orde brengen, instellen, klaarspelen, regelen, richten, schikken, uitrichten
afstemmen (ww) :
aanpassen, afregelen, afstellen, bijstellen, instellen, op één lijn brengen, regelen
verordenen (ww) :
bepalen, bevelen, constitueren, decreteren, gelasten, instellen, voorschrijven
benoemen (ww) :
aanstellen, aanwijzen, designeren, instellen, nomineren
creëren (ww) :
in het leven roepen, instellen, oprichten, stichten
grondvesten (ww) :
instellen, neerzetten, oprichten, stichten, vestigen
inrichten (ww) :
inpikken, instellen, organiseren, regelen
inspannen (ww) :
aanspannen, beginnen, instellen, voeren
openen (ww) :
aanleggen, instellen, uitschrijven

woordverbanden van ‘instellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bepalen:
vaststellen, instellen
instellen:
vaststellen, bepalen, invoeren, inzetten, oprichten, richten (radio) (niet: afstemmen)
inzetten:
instellen
oprichten:
stichten, instellen, vormen, openen, gronden, grondvesten, vestigen, bouwen
stichten:
instellen, veroorzaken

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

instellen
afschaffen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c