instellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instellen (ww):
creëren, grondvesten, institueren, invoeren, oprichten, stichten, vestigen
instellen (ww):
beginnen, organiseren, starten
instellen (ww):
betekenen, inspannen, openen
instellen (ww):
ordineren, verordineren
instellen (ww):
scherp stellen

als synoniem van een ander trefwoord:

bepalen (ww) :
afbakenen, begrenzen, berekenen, constateren, determineren, instellen, kwantificeren, meten, nagaan, situeren, uitmikken, uitrekenen, vaststellen
oprichten (ww) :
bouwen, construeren, grondvesten, instellen, institueren, opbouwen, openen, opzetten, organiseren, stichten, vestigen, vormen
vestigen (ww) :
constitueren, gronden, grondvesten, inplanten, instellen, institueren, neerstrijken, oprichten, stichten
stichten (ww) :
beginnen, bouwen, funderen, gronden, grondvesten, instellen, institueren, oprichten, vestigen
stellen (ww) :
afstellen, in orde brengen, instellen, klaarspelen, regelen, richten, schikken, uitrichten
afstemmen (ww) :
aanpassen, afregelen, afstellen, bijstellen, instellen, op één lijn brengen, regelen
verordenen (ww) :
bepalen, bevelen, constitueren, decreteren, gelasten, instellen, voorschrijven
benoemen (ww) :
aanstellen, aanwijzen, designeren, instellen, nomineren
creëren (ww) :
in het leven roepen, instellen, oprichten, stichten
grondvesten (ww) :
instellen, neerzetten, oprichten, stichten, vestigen
inrichten (ww) :
inpikken, instellen, organiseren, regelen
inspannen (ww) :
aanspannen, beginnen, instellen, voeren
openen (ww) :
aanleggen, instellen, uitschrijven

woordverbanden van ‘instellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bepalen:
vaststellen, instellen
instellen:
vaststellen, bepalen, invoeren, inzetten, oprichten, richten (radio) (niet: afstemmen)
inzetten:
instellen
oprichten:
stichten, instellen, vormen, openen, gronden, grondvesten, vestigen, bouwen
stichten:
instellen, veroorzaken

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

instellen
afschaffen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0022 c