inrichten

als woordenboektrefwoord:

inrichten:
(richtte in, ingericht), in orde brengen ; regelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inrichten (ww) :
organiseren, instellen, regelen, inpikken
inrichten (ww) :
organiseren, ordenen, rangschikken
inrichten (ww) :
installeren

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
ordenen (ww) :
sorteren, inrichten, schikken, plannen, regelen, rangschikken, coördineren, op orde brengen, scharen, opstellen, opruimen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren
rangschikken (ww) :
ordenen, sorteren, inrichten, onderbrengen, plaatsen, indelen, coördineren, in orde brengen, scharen, opbergen, opstellen, classificeren, rangeren, klasseren, redderen
aanbrengen (ww) :
vastzetten, installeren, inrichten, aanleggen, ophangen, plaatsen, maken, zetten, bevestigen, aanzetten, monteren, vastmaken, opstellen, fixeren, vasthechten
schikken (ww) :
ordenen, inrichten, richten, stapelen, plaatsen, rangschikken, zetten, opstellen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren, bijeenvoegen
uitrusten (ww) :
inrichten, bewapenen, voorzien, toerusten, begiftigen, equiperen, uitreden, provianderen, outilleren
opstellen (ww) :
ordenen, voegen, inrichten, schikken, indelen, rangschikken, scharen, groeperen, redigeren
organiseren (ww) :
opknappen, inrichten, aanleggen, schikken, coördineren, arrangeren, managen, structuren
meubileren (ww) :
inrichten, stofferen, meubelen
arrangeren (ww) :
ordenen, inrichten, schikken
aanleggen (ww) :
organiseren, inrichten
inpikken (ww) :
inrichten, opzetten
installeren (ww) :
inrichten

woordverbanden van ‘inrichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0085 c