voegen

als woordenboektrefwoord:

voegen:
(gevoegd), passen, betamen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voegen (ww) :
bijsluiten
voegen (ww) :
betamen
voegen (ww) :
passen

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinden (ww) :
samenvoegen, vastzetten, voegen, hechten, binden, schakelen, aansluiten, samenvatten, bundelen, breien, paren, verenigen, lassen, koppelen, combineren, vastmaken, associëren, engageren, aaneenschakelen, aaneenvoegen, aanhechten, vasthechten, conjugeren, samenbundelen, samenbinden, aaneensluiten, liëren, verenen
plaatsen (ww) :
installeren, voegen, leggen, neerzetten, stoppen, stallen, planten, stellen, schikken, aanbrengen, zetten, neerleggen, steken, opstellen, positioneren, deponeren, stationeren, inpassen, posteren
koppelen (ww) :
passen, voegen, samenvoegen, verbinden, samenbrengen, aansluiten, verenigen, lassen, aanhangen, associëren, vasthaken, aaneensluiten, aaneenschakelen, aaneenknopen, liëren
assimileren (ww) :
voegen, richten, schikken, aanpassen, plooien, wennen, conformeren, gewennen, acclimatiseren, accommoderen
opstellen (ww) :
ordenen, voegen, inrichten, schikken, indelen, rangschikken, scharen, groeperen, redigeren
scharen (ww) :
voegen, verzamelen, verenigen, rangschikken, groeperen, opstellen, aaneensluiten
conformeren (ww) :
voegen, richten, schikken, aanpassen, plooien, neerleggen bij, accomoderen
passen (ww) :
voegen, schikken, horen, uitkomen, betamen, conveniëren
richten (ww) :
voegen, schikken, vervoegen, plooien, conformeren
uitkomen (ww) :
voegen, treffen, passen, schikken, gelegen komen
schikken (ww) :
voegen, aanpassen, conformeren

woordverbanden van ‘voegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het begrip, dat aan al deze woorden gemeen is, is dat van eene verplichting om in zekere omstandigheden op eene aangewezen wijze te handelen. Behooren duidt de reden dier verplichting niet nader aan. Betamen stelt die verplichting voor als een uitvloeisel van ons plichtbesef, als een zedelijk moeten. Passen en roegen beschouwen haar als een gevolg dor omstandigheden. Men behoort te vergeven en te vergeten. Het betaamt ons de wederwaardigheden des levens met onderwerping te dragen. Het voegt mij niet u tegen te spreken. Het is zeer ongepast iemand in de rede te vallen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 253:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 271:

voegen, vlijen, betamen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c