dienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dienen (ww) :
nuttig zijn, strekken, geschikt zijn, bijdragen, voorkomen, helpen, van dienst zijn, van pas komen, bedienen, baten
dienen (ww) :
werken, optreden, dienst doen, figureren, opereren, functioneren, fungeren, occuperen
dienen (ww) :
in dienst zijn, onder de wapenen staan, de wapenrok dragen
dienen (ww) :
horen, moeten, behoren
dienen (ww) :
opdienen

als synoniem van een ander trefwoord:

werken (ww) :
uitwerken, effect sorteren, helpen, beïnvloeden, dienen, invloed hebben op, invloed hebben, invloed uitoefenen op, baten
bedienen (ww) :
helpen, serveren, van dienst zijn, nalopen, dienen, gerieven
doen (ww) :
leggen, stellen, plaatsen, zetten, dienen, steken, voorleggen
behoren (ww) :
passen, gepast zijn, horen, moeten, dienen, hoeven, betamen
baten (ww) :
helpen, voordeel geven, afkorten, dienen, korten
fungeren (ww) :
optreden, dienst doen, dienen, functioneren
moeten (ww) :
horen, dienen, behoren, betamen
zullen (ww) :
mogen, moeten, dienen, hebben
helpen (ww) :
bedienen, dienen, gerieven
dienst doen (ww) :
helpen, dienen, baten
strekken (ww) :
dienst doen, dienen
functioneren (ww) :
doen, dienen
aanbidden (ww) :
dienen

woordverbanden van ‘dienen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dienen, strekken

Dienen wordt alleen van personen en zaken gezegd, strekken ook van handelingen. Alles wat onze oogmerken bevordert, wordt gezegd ons te dienen. Een huis dient om in te wonen. In strekken ligt het bijdenkbeeld, dat het gebezigde middel tot bereiking van ons oogmerk voldoende is, dat men ons den verlangden dienst werkelijk bewijst. Dit huis strekte hem, zoolang hij zich hier ophield, tot verblijf. Ook wordt strekken gebezigd van het komen tot eene uitkomst in het algemeen, al wordt die ook zonder onze bedoeling of medewerking, ja zelfs in strijd met onze wenschen verkregen. Uw bezoek strekt mij tot eer. De voorname opvoeding, die zij van hare ouders ontvangen had, strekte juist tot haar verderf.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 54:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dienen
mogen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c