verlichten

als woordenboektrefwoord:

verlichten:
(verlichtte, verlicht), minder zwaar maken.
verlichten:
(verlichtte, verlicht), van licht voorzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

tegemoetkomen (ww) :
bijdragen, bijspringen, bijstaan, inwilligen, tegemoet komen, verhelpen, verlichten
verzachten (ww) :
kalmeren, lenigen, stillen, sussen, temperen, vergoelijken, verlichten, verminderen
vergemakkelijken (ww) :
vereenvoudigen, verlichten, verzachten
lenigen (ww) :
balsemen, verlichten, verzachten
verhelderen (ww) :
klaren, opklaren, verlichten
belichten (ww) :
beschijnen, verlichten

woordverbanden van ‘verlichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
verlichten, beschaven

191. Verlichten — beschaven.

Verstand en gemoed ontwikkelen en veredelen.

Verlichten is: lichter maken wat duister was, dus duidelijke begrippen aanbrengen om daardoor 't verstand en de kennis te vergrooten en tevens dwaalbegrippen en bijgeloof te doen verdwijnen. Beschaven is: minder ruw, fijner, zachter maken, dus den geest in elk opzicht ontwikkelen, niet alleen in betrekking tot helderheid van kennis en denken, maar vooral ook met het oog op veredeling van zeden, smaak, gevoel en wellevendheidsvormen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verlichten
verduisteren
zie ook:
verlicht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c