verlichten

als woordenboektrefwoord:

verlichten:
(verlichtte, verlicht), minder zwaar maken.
verlichten:
(verlichtte, verlicht), van licht voorzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

tegemoetkomen (ww) :
bijstaan, bijdragen, verhelpen, bijspringen, verlichten, tegemoet komen, inwilligen
verzachten (ww) :
verminderen, kalmeren, verlichten, temperen, sussen, stillen, lenigen, vergoelijken
mitigeren (ww) :
verlichten, verzachten, matigen, lenigen
vergemakkelijken (ww) :
vereenvoudigen, verlichten, verzachten
lenigen (ww) :
verlichten, verzachten, balsemen
verhelderen (ww) :
verlichten, opklaren, klaren
belichten (ww) :
verlichten, beschijnen

woordverbanden van ‘verlichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

verlichten, beschaven

Verstand en gemoed ontwikkelen en veredelen.

Verlichten is: lichter maken wat duister was, dus duidelijke begrippen aanbrengen om daardoor 't verstand en de kennis te vergrooten en tevens dwaalbegrippen en bijgeloof te doen verdwijnen. Beschaven is: minder ruw, fijner, zachter maken, dus den geest in elk opzicht ontwikkelen, niet alleen in betrekking tot helderheid van kennis en denken, maar vooral ook met het oog op veredeling van zeden, smaak, gevoel en wellevendheidsvormen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verlichten
verduisteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c