sterken

als woordenboektrefwoord:

sterken:
(gesterkt), sterk maken ; (fig.) aanmoedigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

sterken (ww) :
harden, kracht geven, schragen, staven, versterken, verstevigen
sterken (ww) :
aanmoedigen, steunen
sterken (ww) :
bemoedigen

als synoniem van een ander trefwoord:

bevestigen (ww) :
affirmeren, beamen, bekrachtigen, bewaarheiden, certificeren, confirmeren, instemmen, instemmen met, onderschrijven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
bewaarheiden (ww) :
affirmeren, bekrachtigen, bevestigen, certificeren, confirmeren, instemmen met, onderschrijven, staven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
bemoedigen (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanzetten, animeren, moed inspreken, opbeuren, oppeppen, sterken, troosten
versterken (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, schragen, staven, sterken, voeden
harden (ww) :
hard maken, oefenen, stalen, sterken, trainen, verharden
schragen (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, stutten, versterken
staven (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, versterken
stijven (ww) :
aanwakkeren, aanzetten, sterken
schragen (ww) :
bijstaan, sterken
troosten (ww) :
sterken, steunen

woordverbanden van ‘sterken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c