aankweken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aankweken (ww) :
verbouwen, grootbrengen, kweken, telen, fokken, cultiveren, opkweken
aankweken (ww) :
bevorderen

als synoniem van een ander trefwoord:

verwekken (ww) :
uitlokken, opwekken, voortbrengen, scheppen, kweken, veroorzaken, genereren, teweegbrengen, aankweken, aanstoken
fokken (ww) :
kweken, telen, aankweken
verbouwen (ww) :
kweken, telen, aankweken

woordverbanden van ‘aankweken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Door gebruik te maken van de voortbrengingskracht der natuur den bestaanden voorraad vermeerderen. Het eerste woord geeft te kennen dat men eene diersoort langs dezen weg tracht te doen vermeerderen. Schapen fokken enz. De andere drukken werkzaamheden uit, die de vermeerdering van gewassen ten doel hebben. Aanpoten en aanplanten duiden aan, dat bij bestaande gewassen nieuwe van dezelfde soort worden geplant of gepoot. Onderling verschillen zij als planten en poten; het eerste wordt van kleinere of grootere gewassen gezegd, die boven den grond uitsteken, het tweede van knolwortels, die in den grond gelegd worden, en van boomen, wier wortels in den grond gestoken worden. De aardbeien zijn geplant en de aardappels en jonge eiken gepoot. Aankweeken en aantelen omvatten al de werkzaamheden, welke noodig zijn om eene stek of knol tot vollen wasdom en bloei te brengen. Bij aankweeken wordt hiervoor meer kennis en ervaring verondersteld dan bij aantelen. Figuurlijk wordt aan kweeken ook gebruikt van geestelijke of zedelijke hoedanigheden, die dan met planten, welke ontwikkeling en groei hebben, vergeleken worden. De onderlinge liefde aankweeken. Ook van de opleiding van personen wordt het gebruikt. Met groote zorg opvoeden wordt soms door opkweeken uitgedrukt, terwijl opfokken ditzelfde zegt omtrent dieren. Deze beide zijn als zoodanig synoniem met opvoeden, grootbrengen. Zie grootbrengen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 14:

aanfokken, aankweken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c