opkweken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aankweken (ww) :
verbouwen, grootbrengen, kweken, telen, fokken, cultiveren, opkweken
opbrengen (ww) :
opvoeden, opleiden, grootbrengen, kweken, opkweken
koesteren (ww) :
grootbrengen, opkweken

woordverbanden van ‘opkweken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

opkweken:
opvoeden

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een levend wezen voedsel en onderhoud verschaffen en tot ontwikkeling brengen. Bij grootbrengen, dat de meest algemeene beteekenis heeft, denkt men vooral aan de lichamelijke ontwikkeling; vaak staat de gedachte op den voorgrond, dat het grootbrengen moeite en zorg veroorzaakt: Het vereischt veel overleg en zuinigheid om met zoo'n klein inkomen zes kinderen groot te brengen. Eer brengt een arme vader met vreugd zes kinderen groot enz. Opfokken (zie ook aanlokken) wordt uitsluitend van dieren gezegd, en beteekent met veel zorg en moeite een jong dier tot ontwikkeling brengen. Het lammetje was met de zuigflesch opgefokt. Opkweeken zegt 't zelfde, maar in nog sterkere mate, en wordt zoowel van planten, kinderen of herstellenden, als van dieren gezegd. Opvoeden, eig. voedsel en onderhoud verschaffen, is thans bijna uitsluitend in gebruik met de beteekenis vormen en ontwikkelen; men heeft lichamelijke en geestelijke opvoeding; iemand opvoeden in de vreeze des Heeren, tot een nuttig lid der maatschappij.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 58:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c