aanlokken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanlokken (ww):
aantrekken, bekoren, lokken, uitdagen, verleiden, verlokken
aanlokken (ww):
lokken, trekken

als synoniem van een ander trefwoord:

verleiden (ww) :
aanlokken, in de verleiding brengen, in verleiding brengen, lokken, meelokken, verlekkeren, verlokken, versieren, verzoeken
trekken (ww) :
aanlokken, aantrekken, bekoren, lokken
lokken (ww) :
aanlokken, aantrekken, verlokken
aantrekken (ww) :
aanlokken, bekoren, bevallen
lusten (ww) :
aanlokken, begeerlijk zijn

woordverbanden van ‘aanlokken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aantrekken, aanlokken, bekoren

Aantrekken — aanlokken — bekoren. Tot zich trekken door eene of andere eigenschap. Alle drie worden zoowel van personen als zaken gezegd; 't eerste is sterker dan 't tweede, terwijl bij aanlokken het aantrekken vooral geschiedt door 't opwekken van zingenot of begeerte. Bekoren wordt gezegd van al datgene, wat in eenig opzicht schoon genoemd kan worden. Hare lieftalligheid trok hem aan. De studie in de medicijnen trekt hem zeer aan. De jeugt en 't welig groen, dat lockt geweldig aen". Hare schoonheid bekoorde hem dermate, dat hij vergat waar hij zich bevond.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanhalen, aanlokken, aantrekken

AANHALEN, AANLOKKEN, AANTREKKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 21.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c