aanlokken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanlokken (ww) :
bekoren, verleiden, aantrekken, uitdagen, lokken, verlokken
aanlokken (ww) :
trekken, lokken

als synoniem van een ander trefwoord:

verleiden (ww) :
verzoeken, in verleiding brengen, versieren, lokken, meelokken, verlokken, aanlokken, verlekkeren, in de verleiding brengen
trekken (ww) :
bekoren, aantrekken, lokken, aanlokken
lokken (ww) :
aantrekken, verlokken, aanlokken
aantrekken (ww) :
bevallen, bekoren, aanlokken
lusten (ww) :
begeerlijk zijn, aanlokken

woordverbanden van ‘aanlokken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aantrekken, aanlokken, bekoren

Tot zich trekken door eene of andere eigenschap. Alle drie worden zoowel van personen als zaken gezegd; 't eerste is sterker dan 't tweede, terwijl bij aanlokken het aantrekken vooral geschiedt door 't opwekken van zingenot of begeerte. Bekoren wordt gezegd van al datgene, wat in eenig opzicht schoon genoemd kan worden. Hare lieftalligheid trok hem aan. De studie in de medicijnen trekt hem zeer aan. De jeugt en 't welig groen, dat lockt geweldig aen". Hare schoonheid bekoorde hem dermate, dat hij vergat waar hij zich bevond.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 21:

aanhalen, aanlokken, aantrekken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c