bekoren

als woordenboektrefwoord:

bekoren:
(bekoord), betoveren, aanlokken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bekoren (ww) :
uitnodigen, verleiden, inpalmen, noden, verlokken, verlekkeren
bekoren (ww) :
bevallen, boeien, aantrekken, charmeren, aanstaan, verrukken

als synoniem van een ander trefwoord:

aanspreken (ww) :
bevallen, pakken, lijken, zinnen, bekoren, verheugen, boeien, liggen, behagen, aanstaan, verblijden, vergenoegen
boeien (ww) :
aanspreken, bekoren, in beslag nemen, interesseren, betoveren, meeslepen, fascineren, kluisteren
bevallen (ww) :
aanspreken, zinnen, bekoren, verheugen, meevallen, aantrekken, smaken, behagen, aanstaan, bekomen
aanlokken (ww) :
bekoren, verleiden, aantrekken, uitdagen, lokken, verlokken
trekken (ww) :
bekoren, aantrekken, lokken, aanlokken
aanstaan (ww) :
bevallen, bekoren, genoegen, behagen
aantrekken (ww) :
bevallen, bekoren, aanlokken
charmeren (ww) :
bekoren, inpalmen, verrukken

woordverbanden van ‘bekoren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tot zich trekken door eene of andere eigenschap. Alle drie worden zoowel van personen als zaken gezegd; 't eerste is sterker dan 't tweede, terwijl bij aanlokken het aantrekken vooral geschiedt door 't opwekken van zingenot of begeerte. Bekoren wordt gezegd van al datgene, wat in eenig opzicht schoon genoemd kan worden. Hare lieftalligheid trok hem aan. De studie in de medicijnen trekt hem zeer aan. De jeugt en 't welig groen, dat lockt geweldig aen". Hare schoonheid bekoorde hem dermate, dat hij vergat waar hij zich bevond.

Door eigenschappen, uiterlijke hoedanigheden, of talenten een sterken invloed op iemands denkwijze oefenen ten gunste van den persoon of de zaak, van wie de werking uitgaat. Voor zich winnen en voor zich innemen worden bijna uitsluitend van personen gezegd. Zij drukken de aangegeven gedachte uit zonder eenige bijgedachte. Bekoren wordt van personen en zaken gezegd; het heeft de bijgedachte dat de werking vooral op de zinnen geschiedt. In betooveren staat meer de buitengewoon groote kracht, waarmede de werking geschiedt, op den voorgrond, terwijl er dikwijls eene minder gunstige bijbeteekenis aan eigen is, nl. die van eene bekoring, waarvan men zich door de buitengewone kracht, die zij uitoefent, niet kan losmaken. Bij bekoren staat meer de aantrekking zelve, dan de groote kracht, waarmede ze geschiedt, op den voorgrond. Hij nam allen voor zich in. Eene innemende persoonlijkheid. Hij had hen voor zich gewonnen toen hij enkele minuten gesproken had. Dat kan mij niet bekoren. Ik was van haar bekoord heeft eene andere beteekenis dan zij had mij betooverd.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Door een of andere eigenschap onder sterken invloed van een ander komen.

Bekoren wil zeggen, dat de persoon (of zaak) zich geheel meester van onze zinnen maakt en wij daardoor geheel onder den invloed komen. De arme dwaas liet zich geheel door den schijn bekoren. Het gevolg van dezen toestand wordt aangeduid door verrukking en vervoering.

Verrukken wijst aan, dat de bekoring ons in een hoogst aangenamen toestand brengt, terwijl vervoeren te kennen geeft, dat wij ons tot buitensporigheden laten verleiden. Hij was geheel en al verrukt door de voorkomende behandeling. Door zijn onbegrensde heerschzucht liet Napoleon zich vervoeren den tocht naar Rusland te ondernemen, niettegenstaande het barre jaargetijde ophanden was.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 268:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c