boeien

als woordenboektrefwoord:

boeien:
(geboeid), kluisteren; de aandacht geheel in beslag nemen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boeien (ww) :
aan banden leggen, aan ketting leggen, bedwingen, de handen binden, in de boeien slaan, ketenen, knevelen, paternosteren, vastbinden, vastketenen, vastmaken
boeien (ww) :
aanspreken, bekoren, betoveren, fascineren, in beslag nemen, interesseren, kluisteren, meeslepen

als synoniem van een ander trefwoord:

aanspreken (ww) :
aanstaan, behagen, bekoren, bevallen, boeien, liggen, lijken, pakken, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
interesseren (ww) :
aandacht wekken, belangstellen, boeien, intrigeren, niet onverschillig laten, willen weten
vangen (ww) :
boeien, klissen, omstrikken, pakken, snappen, strikken, vatten, verstrengelen, verstrikken
intrigeren (ww) :
biologeren, boeien, fascineren, hypnotiseren, interesseren, magnetiseren, mesmeriseren
fascineren (ww) :
betoveren, biologeren, boeien, intrigeren, meeslepen, verblinden
bekoren (ww) :
aanstaan, aantrekken, bevallen, boeien, charmeren, verrukken
pakken (ww) :
aanspreken, boeien, fascineren
meeslepen (ww) :
boeien, fascineren, vervoeren
binden (ww) :
boeien, kluisteren
ketenen (ww) :
boeien, vastbinden
kluisteren (ww) :
binden, boeien
knevelen (ww) :
binden, boeien
aangrijpen (ww) :
boeien

woordverbanden van ‘boeien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand of iets vastleggen of vastmaken. Van personen gezegd, wordt er door verstaan het belemmeren of beperken van de vrijheid van beweging, hetzij van een deel des lichaams, hetzij van het geheele lichaam. Binden is vastmaken door middel van band of andere buigzame stof. Aan boeien, ketenen, kluisteren verbindt men de bijgedachte, dat het door de in deze werkwoorden uitgedrukte voorwerpen geschiedt; koppelen (tot een koppel maken) laat de wijze in het midden, maar drukt meer bepaald uit, dat het eene verbinding is van twéé personen of zaken. In figuurlijken zin worden binden en boeien zoowel in spreek- als schrijftaal gebruikt, ketenen en kluisteren echter alleen in verheven stijl. Hij is aan huis gebonden; (hij kan niet van huis); door dien maatregel was hij aan handen en voeten gebomden; gebonden soep; iemand iets op het hart binden; de spreker boeide zijne hoorders; een boeiend boek; aan het ziekbed gekluisterd zijn; harten ketenen door weldaden.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c