boei

als woordenboektrefwoord:

boei:
v. (-en), keten; drijvend baken; reddinggordel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boei (zn) :
ankerton, bakenton, ton
boei (zn) :
reddingsgordel
boei (zn) :
baak, baken
boei (zn) :
handboei
boei (zn) :
kluister

als synoniem van een ander trefwoord:

keten (zn) :
band, boei, ketting, kluister
band (zn) :
boei, keten
gareel (zn) :
boei, juk

woordverbanden van ‘boei’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

boei:
band

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een werktuig, waardoor iemand in zijne vrijheid van beweging belemmerd wordt. Band is de algemeene uitdrukking voor alles, wat dient om iemand te binden en wordt verondersteld uit eene buigzame stof te bestaan. Boei en kluister duiden een ijzeren werktuig aan, dat iemand gevangen houdt, en geopend of gesloten kan worden. Om hand of voet kan men boeien of kluisters dragen, terwijl men om de armen met een band gebonden wordt. De keten of ketting, eene reeks van aaneengeschakelde ringen van een of ander metaal, wordt als band gebruikt, waar buigzame stof niet sterk genoeg zou zijn. Figuurlijk gebezigd geven boeien en kluisters eene sterke, harde macht te kennen, die iemand of iets gevangen houdt, drukken ketenen meer eene innige, vaste en band eene lichtere en zachtere verbinding uit. De banden des bloeds, des huwelijks, der vriendschap. Harten ketenen, d. i. sterk verbinden door weldaden. De keten der min. Door zooveel bevalligheid geboeid (of gekluisterd) was het mij niet mogelijk de oogen ook maar een enkel oogenblik van haar af te wenden.

En rolt de Rijn weer langs zijn boorden, Ontslagen van den winterboei.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 385:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0028 c