band

als woordenboektrefwoord:

band:
m. (-en), reep linnen, katoen, leer enz. ; fietsband ; stevige boekomslag met sterke rug; boei, kluister; (fig.) wat verbindt.
band:
o. geweven lint.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

band (zn) :
binding, schakel, verbinding, relatie, bondgenootschap, verstandhouding, verbondenheid, gevoelsband
band (zn) :
riem, gordel, broekriem, singel, ceintuur, sjerp, tailleband, stootband, gordelriem, broeksband
band (zn) :
autoband, fietsband, binnenband, buitenband, rubberband, luchtband, gummiband
band (zn) :
formatie, popgroep, muziekgroep, jazzorkest, dansorkest, beatgroep, beatband
band (zn) :
videoband, tape, videotape, beeldband, magneetband, geluidsband
band (zn) :
baan, transportband, transportbaan, sorteerband, lopende band
band (zn) :
korps, muziekkapel, muziekkorps, kapel, fanfarekorps
band (zn) :
reep, streep, lint, strip, rand, strook
band (zn) :
bindweefselband, ligament
band (zn) :
golf, frequentieband
band (zn) :
boekwerk, boekband
band (zn) :
boei, keten
band (zn) :
hoepel

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinding (zn) :
band, aansluiting, samenstelling, dam, koppeling, binding, combinatie, samenhang, connectie, schakel, vereniging, samenvoeging, verband, relatie, bundeling, cohesie, coherentie, conjunctie, copulatie, junctie, schakeling, compound, samensmelting, aanhechting, samenkoppeling, aankoppeling, aaneenvoeging, vervlechting, aaneenschakeling, junctuur
streng (zn) :
snoer, band, reep, touwtje, vlecht, draad, veter, pees, klit, koord, bindgaren, bindtouw, paktouw
relatie (zn) :
band, romance, liaison, liefdesverhouding, liefdesgeschiedenis, liefdesbetrekking
schakel (zn) :
band, koppeling, link, ring, connectie, verbinding, schalm, verbindingsstuk, malie
verbondenheid (zn) :
band, solidariteit, saamhorigheid, saamhorigheidsgevoel, lotsverbondenheid
riem (zn) :
koppel, band, gordel, snaar, ring, singel, lijn, riempje, drijfriem, bretel
betrekking (zn) :
band, verwijzing, verhouding, connectie, verband, relatie, verbintenis
boek (zn) :
band, bundel, deel, pil, boekwerk, boekdeel, paperback, pocket, foliant
contact (zn) :
band, kruiwagen, connectie, relatie, verstandhouding, contactpersoon
strook (zn) :
reep, band, streep, baan, rand, tape, coupon, bies, souche
touw (zn) :
reep, band, tros, draad, kabel, lijn, koord, zeel
verhouding (zn) :
band, betrekking, connectie, verband, relatie
koord (zn) :
snoer, band, touw, streng, draad, kabel, lijn
ring (zn) :
band, gordel, kring, cirkel, schakel
gemeenschap (zn) :
band, betrekking, verstandhouding
deel (zn) :
band, boek, boekdeel, volumen
keten (zn) :
ketting, band, boei, kluister
gordel (zn) :
riem, band, singel, ceintuur
baan (zn) :
reep, band, strip, strook
snoer (zn) :
band, draad, pees, koord
balk (zn) :
band, streep, lijn
ceintuur (zn) :
riem, band, gordel
strip (zn) :
band, rand, strook
kip (zn) :
band, hoepeltje
tape (zn) :
band, strook
tape (zn) :
band

woordverbanden van ‘band’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

band, bindsel

Datgene waarmede iets gebonden wordt. Bindsel is hetgeen tot binden dienen kan, band hetgeen daartoe gebruikt wordt of opzettelijk er voor vervaardigd is. Figuurlijk wordt altijd band, nooit bindsel, gebezigd. De banden des bloeds.

Een werktuig, waardoor iemand in zijne vrijheid van beweging belemmerd wordt. Band is de algemeene uitdrukking voor alles, wat dient om iemand te binden en wordt verondersteld uit eene buigzame stof te bestaan. Boei en kluister duiden een ijzeren werktuig aan, dat iemand gevangen houdt, en geopend of gesloten kan worden. Om hand of voet kan men boeien of kluisters dragen, terwijl men om de armen met een band gebonden wordt. De keten of ketting, eene reeks van aaneengeschakelde ringen van een of ander metaal, wordt als band gebruikt, waar buigzame stof niet sterk genoeg zou zijn. Figuurlijk gebezigd geven boeien en kluisters eene sterke, harde macht te kennen, die iemand of iets gevangen houdt, drukken ketenen meer eene innige, vaste en band eene lichtere en zachtere verbinding uit. De banden des bloeds, des huwelijks, der vriendschap. Harten ketenen, d. i. sterk verbinden door weldaden. De keten der min. Door zooveel bevalligheid geboeid (of gekluisterd) was het mij niet mogelijk de oogen ook maar een enkel oogenblik van haar af te wenden.

En rolt de Rijn weer langs zijn boorden, Ontslagen van den winterboei.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 197:

band, bindsel

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 385:

in de Woordenlijst onnodig Engels:

band  zn.:
(muziek)groep, formatie

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c