vergelijk

als woordenboektrefwoord:

vergelijk:
o. schikking, verdrag.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergelijk (zn) :
overeenkomst, compromis, arrangement, akkoord, transactie, regeling, schikking, overeenstemming, dading

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
schikking (zn) :
bepaling, overeenkomst, compromis, afspraak, arrangement, akkoord, transactie, vergelijk, accommodatie, ordinantie
compromis (zn) :
tussenweg, verbond, akkoord, schikking, middenweg, vergelijk, tussenoplossing, bemiddelingsvoorstel, dading
akkoord (zn) :
overeenkomst, afspraak, regeling, contract, schikking, vergelijk, overeenstemming, deal, convenant
oplossing (zn) :
arrangement, regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
transactie (zn) :
overeenkomst, schikking, vergelijk, vereffening, dading
arrangement (zn) :
regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
vergelijking (zn) :
controle, vergelijk, verificatie, toetsing
bestand (zn) :
wapenstilstand, overeenkomst, vergelijk

woordverbanden van ‘vergelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c