dading

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

compromis (zn) :
tussenweg, verbond, akkoord, schikking, middenweg, vergelijk, tussenoplossing, bemiddelingsvoorstel, dading
vergelijk (zn) :
overeenkomst, compromis, arrangement, akkoord, transactie, regeling, schikking, overeenstemming, dading
transactie (zn) :
overeenkomst, schikking, vergelijk, vereffening, dading

woordverbanden van ‘dading’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Benamingen in rechten voor eene overeenkomst, waarbij partijen met eenige opoffering van weerskanten een tusschen hen bestaand geschil beëindigen. De laatste namen worden door elkaar gebezigd; alleen dading verschilt in zooverre van de andere, dat zij op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden aangegeven.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c