dading

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

compromis (zn) :
akkoord, bemiddelingsvoorstel, dading, middenweg, schikking, tussenoplossing, tussenweg, verbond, vergelijk
vergelijk (zn) :
akkoord, arrangement, compromis, dading, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, transactie
transactie (zn) :
dading, overeenkomst, schikking, vereffening, vergelijk

woordverbanden van ‘dading’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Benamingen in rechten voor eene overeenkomst, waarbij partijen met eenige opoffering van weerskanten een tusschen hen bestaand geschil beëindigen. De laatste namen worden door elkaar gebezigd; alleen dading verschilt in zooverre van de andere, dat zij op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden aangegeven.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c