akkoord

als woordenboektrefwoord:

akkoord:
o. (-en), vergelijk, verdrag; overeenstemming in tonen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

akkoord (zn) :
overeenkomst, afspraak, regeling, contract, schikking, vergelijk, overeenstemming, deal, convenant
akkoord (zn) :
toestemming, toelating, goedkeuring, fiat
akkoord (zn) :
samenklank
akkoord (tw) :
goed, in orde, oké, mij best

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
goedkeuring (zn) :
toestemming, erkenning, instemming, toelating, tevredenheid, akkoord, zegen, voldoening, overeenstemming, aanvaarding, goedvinden, fiat, agreatie
afspraak (zn) :
verplichting, overeenkomst, toelating, akkoord, regeling, contract, schikking, overeenstemming, deal, fiat, convenant, pact, stipulatie
schikking (zn) :
bepaling, overeenkomst, compromis, afspraak, arrangement, akkoord, transactie, vergelijk, accommodatie, ordinantie
compromis (zn) :
tussenweg, verbond, akkoord, schikking, middenweg, vergelijk, tussenoplossing, bemiddelingsvoorstel, dading
vergelijk (zn) :
overeenkomst, compromis, arrangement, akkoord, transactie, regeling, schikking, overeenstemming, dading
verdrag (zn) :
overeenkomst, verbond, akkoord, contract, conventie, pact, traktaat, concordaat
fiat (zn) :
instemming, akkoord, goedkeuring, inwilliging
goed (tw) :
tof, knap, best, wel, fijn, voortreffelijk, akkoord, gaaf, in orde, oké, puik, mij best, all right
prima (tw) :
mooi, best, akkoord, in orde, oké
in orde (tw) :
akkoord, oké

woordverbanden van ‘akkoord’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Benamingen in rechten voor eene overeenkomst, waarbij partijen met eenige opoffering van weerskanten een tusschen hen bestaand geschil beëindigen. De laatste namen worden door elkaar gebezigd; alleen dading verschilt in zooverre van de andere, dat zij op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden aangegeven.

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c