inwilliging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vergunning (zn) :
toestemming, verlof, toelating, permissie, licentie, dispensatie, autorisatie, admissie, inwilliging, bewilliging, consent
fiat (zn) :
instemming, akkoord, goedkeuring, inwilliging

woordverbanden van ‘inwilliging’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0157 nc