autorisatie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

autorisatie (zn):
bevoegdheid, machtiging, toestemming, vergunning, verlof, volmacht

als synoniem van een ander trefwoord:

vergunning (zn) :
admissie, autorisatie, bewilliging, consent, dispensatie, inwilliging, licentie, permissie, toelating, toestemming, verlof
volmacht (zn) :
autorisatie, lastgeving, licentie, machtiging, mandaat, procuratie

woordverbanden van ‘autorisatie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c