autorisatie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

autorisatie (zn):
bevoegdheid, machtiging, toestemming, vergunning, verlof, volmacht

als synoniem van een ander trefwoord:

vergunning (zn) :
admissie, autorisatie, bewilliging, consent, dispensatie, inwilliging, licentie, permissie, toelating, toestemming, verlof
volmacht (zn) :
autorisatie, lastgeving, licentie, machtiging, mandaat, procuratie

woordverbanden van ‘autorisatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c