volmacht

als woordenboektrefwoord:

volmacht:
v. (-en), schriftelijk bewijs om voor een ander een zaak te regelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

volmacht (zn) :
machtiging, licentie, autorisatie, mandaat, procuratie, lastgeving

als synoniem van een ander trefwoord:

autorisatie (zn) :
toestemming, bevoegdheid, verlof, volmacht, machtiging, vergunning
machtiging (zn) :
toestemming, volmacht, mandaat
lastgeving (zn) :
volmacht, lastbrief

woordverbanden van ‘volmacht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

machtiging, volmacht

Machtiging is eigenlijk verlof om iets voor een ander te doen; het geeft ons bevoegdheid, om voor hem, die ons de machtiging geeft, te handelen. Volmacht is het schriftelijk bewijs van lastgeving, en geeft eene hoedanigheid n.l. die van lasthebber. Die krachtens volmacht handelt is een tusschenpersoon; hij handelt voor een ander en verbindt dien ander. Hij, die handelt met machtiging van een ander, verbindt niet den ander, maar zich zelf. Door machtiging krijgt men de bevoegdheid om voor zich zelf te handelen, maar men treedt niet op in eene andere qualiteit. Door volmacht krijgt men last om voor een ander te handelen en treedt men op in eene qualiteit, die men anders niet zou hebben, n.l. in die van lasthebber van een ander.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c