toestemming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

goedkeuring (zn) :
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
bevestiging (zn) :
aanneming, aanvaarding, affirmatie, bekrachtiging, confirmatie, erkenning, goedkeuring, toekenning, toestemming, verzekering, waarmerking
vergunning (zn) :
admissie, autorisatie, bewilliging, consent, dispensatie, inwilliging, licentie, permissie, toelating, toestemming, verlof
bijval (zn) :
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering
vrijheid (zn) :
prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling
autorisatie (zn) :
bevoegdheid, machtiging, toestemming, vergunning, verlof, volmacht
verlof (zn) :
congé, goedkeuring, oorlof, permissie, toestemming, vergunning
akkoord (zn) :
fiat, goedkeuring, toelating, toestemming
consent (zn) :
permissie, toestemming, vergunning
machtiging (zn) :
mandaat, toestemming, volmacht
fiat (zn) :
toestemming

woordverbanden van ‘toestemming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toestemming
verbod

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c