privilege

als woordenboektrefwoord:

privilege:
o. (-s, ...legiën), voorrecht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

privilege (zn) :
vrijheid, handvest, privilegie
privilege (zn) :
gunst, voorrecht

als synoniem van een ander trefwoord:

optie (zn) :
aanspraak, vrijheid, voorrecht, eis, claim, privilege, alleenrecht, prerogatief, vrijdom
vrijheid (zn) :
toestemming, vergunning, vrijstelling, voorrecht, privilege, prerogatief
recht (zn) :
aanspraak, bevoegdheid, aanspraak op, voorrecht, privilege
handvest (zn) :
oorkonde, privilege, keur, pact, charter
prerogatief (zn) :
voorrecht, privilege

woordverbanden van ‘privilege’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c