privilege

als woordenboektrefwoord:

privilege:
o. (-s, ...legiën), voorrecht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

privilege (zn) :
handvest, privilegie, vrijheid
privilege (zn) :
gunst, voorrecht

als synoniem van een ander trefwoord:

optie (zn) :
alleenrecht, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheid, aanspraak, claim, eis
vrijheid (zn) :
prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling
recht (zn) :
aanspraak, aanspraak op, bevoegdheid, privilege, voorrecht
handvest (zn) :
charter, keur, oorkonde, pact, privilege
prerogatief (zn) :
privilege, voorrecht

woordverbanden van ‘privilege’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c