vergunning

als woordenboektrefwoord:

vergunning:
v. (-en), verlof tot het tappen van sterkedrank.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergunning (zn) :
toestemming, verlof, toelating, permissie, licentie, dispensatie, autorisatie, admissie, inwilliging, bewilliging, consent

als synoniem van een ander trefwoord:

pas (zn) :
identiteitsbewijs, legitimatie, vergunning, paspoort, vrijbrief, reispas, vrijgeleide, verlofpas, persoonsbewijs, permit, legitimatiekaart, legitimatiebewijs, laissez-passer
vrijheid (zn) :
toestemming, vergunning, vrijstelling, voorrecht, privilege, prerogatief
titel (zn) :
aandeel, bewijsstuk, vergunning, obligatie, cheque, akte, waardepapier
autorisatie (zn) :
toestemming, bevoegdheid, verlof, volmacht, machtiging, vergunning
verlof (zn) :
toestemming, goedkeuring, vergunning, permissie, congé, oorlof
dispensatie (zn) :
ontheffing, vergunning, vrijstelling
consent (zn) :
toestemming, vergunning, permissie
concessie (zn) :
vergunning, contract
patent (zn) :
vergunning, licentie

woordverbanden van ‘vergunning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.026 nc