vergunning

als woordenboektrefwoord:

vergunning:
v. (-en), verlof tot het tappen van sterkedrank.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergunning (zn) :
admissie, autorisatie, bewilliging, consent, dispensatie, inwilliging, licentie, permissie, toelating, toestemming, verlof

als synoniem van een ander trefwoord:

pas (zn) :
identiteitsbewijs, laissez-passer, legitimatie, legitimatiebewijs, legitimatiekaart, paspoort, permit, persoonsbewijs, reispas, vergunning, verlofpas, vrijbrief, vrijgeleide
vrijheid (zn) :
prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling
titel (zn) :
aandeel, akte, bewijsstuk, cheque, obligatie, vergunning, waardepapier
autorisatie (zn) :
bevoegdheid, machtiging, toestemming, vergunning, verlof, volmacht
verlof (zn) :
congé, goedkeuring, oorlof, permissie, toestemming, vergunning
dispensatie (zn) :
ontheffing, vergunning, vrijstelling
consent (zn) :
permissie, toestemming, vergunning
concessie (zn) :
contract, vergunning
patent (zn) :
licentie, vergunning

woordverbanden van ‘vergunning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c