voorrecht

als woordenboektrefwoord:

voorrecht:
o. (-en), voorkeur, begunstiging ; privilege.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

optie (zn) :
aanspraak, vrijheid, voorrecht, eis, claim, privilege, alleenrecht, prerogatief, vrijdom
vrijheid (zn) :
toestemming, vergunning, vrijstelling, voorrecht, privilege, prerogatief
recht (zn) :
aanspraak, bevoegdheid, aanspraak op, voorrecht, privilege
prerogatief (zn) :
voorrecht, privilege
privilege (zn) :
gunst, voorrecht
gunst (zn) :
voorrecht

woordverbanden van ‘voorrecht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

gunst:
voorrecht
voorrang:
voorrecht
voorrecht:
gunst, begunstiging, voorkeur, voorrang, gave

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.009 c