voorkeur

als woordenboektrefwoord:

voorkeur:
v. keuze boven iets anders; bij voorkeur, het liefst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorkeur (zn) :
voorrang, prioriteit, pre, voorkeursbehandeling, begunstiging
voorkeur (zn) :
smaak, voorliefde, zwak, neiging, preferentie
voorkeur (zn) :
onderscheiding, keuze

als synoniem van een ander trefwoord:

neiging (zn) :
trek, zucht, voorkeur, genie, zin, lust, drang, liefhebberij, sentiment, genegenheid, trend, begeerte, aandrang, tendens, aandrift, overhelling, geneigdheid, toegenegenheid, vocatie, inclinatie
keuze (zn) :
voorkeur, keus, eerste keus, keuzemogelijkheid
zwak (zn) :
zwakte, voorkeur, voorliefde, hang, preferentie
voorliefde (zn) :
voorkeur, zin, zwak, neiging, hang, preferentie
smaak (zn) :
voorkeur, neiging, meug
verkiezing (zn) :
keuze, voorkeur, keus
prioriteit (zn) :
voorkeur, voorrang
keus (zn) :
keuze, voorkeur
onderscheiding (zn) :
voorkeur

woordverbanden van ‘voorkeur’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

voorkeur, voorliefde

Hoewel soms voor elkander gebruikt is voorkeur eigenlijk een gevolg van voorliefde. Voorliefde is het gevoel van liefde en welgevallen, dat zich voor eene bepaalde zaak sterker doet gevoelen dan voor andere. Door de gevoelens, die de voorliefde doet ontstaan, kan men voorkeur voor iets hebben, doch dit is niet noodzakelijk. De voorkeur is de keuze, waarbij men eene zaak boven andere stelt ten gevolge van redeneering. Hoewel hij voorliefde voor het buitenleven heeft, geeft hij de voorkeur aan een verblijf in de stad, ten einde de opvoeding zijner kinderen te kunnen voltooien.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c