aandrang

als woordenboektrefwoord:

aandrang:
m. gedrang; nadruk: met aandrang iets verzoeken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aandrang (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, beweging, druk, pressie
aandrang (zn) :
aandrift, aanvechting, drang, drift, impuls, opwelling, verlangen
aandrang (zn) :
klem, nadruk
aandrang (zn) :
toeloop

als synoniem van een ander trefwoord:

neiging (zn) :
aandrang, aandrift, begeerte, drang, genegenheid, geneigdheid, genie, inclinatie, liefhebberij, lust, overhelling, sentiment, tendens, toegenegenheid, trek, trend, vocatie, voorkeur, zin, zucht
drang (zn) :
aandrang, aandrift, begeerte, behoefte, dorst, druk, impuls, kracht, neiging, opwelling, pressie, verlangen
nadruk (zn) :
aandrang, accent, accentuatie, accentuering, aplomb, beklemtoning, emfase, klem, klemtoon, kracht
behoefte (zn) :
aandrang, aanvechting, animo, drang, drijfveer, opwelling, verlangen, zin
aansporing (zn) :
aandrang, impuls, prikkel, prikkeling, stimulans, stimulus, stoot
impuls (zn) :
aandrang, aandrift, aandrijving, aansporing, prikkel, stimulans
gevoel (zn) :
aandrang, aandrift, drang, geneigdheid, inclinatie, neiging
dwang (zn) :
aandrang, bedwang, druk, geweld, juk, onderwerping, pressie
druk (zn) :
aandrang, aandringen, drang, invloed, pressie, stress
klem (zn) :
aandrang, emfase, nadruk, overtuiging
instantie (zn) :
aandrang, nadrukkelijkheid
aandrijving (zn) :
aandrang, drang
drift (zn) :
aandrang, lust

woordverbanden van ‘aandrang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aandrang, nadruk

Een krachtige beweging in een bepaalde richting, ten einde invloed te oefenen. Aandrang onderstelt het aanwenden van krachtige beweegredenen om op iemands wil te werken. Mohammed vermaande met ernst en aandrang om den afgodendienst te verlaten. Nadruk ziet meer op het gewicht, dat de persoon van wien de beweging uitgaat, hierbij op de woorden legt. De raad werd vriendelijk en bescheiden gegeven, niettemin met een zekeren nadruk.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c