toeloop

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aandrang (zn) :
toeloop

woordverbanden van ‘toeloop’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanloop, oploop, toeloop

Aanloop — oploop — toeloop. Eene beweging met de voeten naar een bepaald doel. Aanloop is het tot iemand komen van personen, doch zonder dat het begrip van gelijktijdigheid hierbij op den voorgrond staat. Daar hij zijne kamer aan de Breestraat had, had hij nog al eens aanloop van vrienden. Toeloop drukt eene samenkomst van veel personen te gelijkertijd uit. Die predikant heeft veel toeloop. Van eene groote samenkomst die opschudding geeft, bezigt men oploop.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanloop, toeloop

AANLOOP, TOELOOP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 39.

in hedendaagse spelling:
toeloop, gedrang

TOELOOP, GEDRANG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 193.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c