hartstocht

als woordenboektrefwoord:

hartstocht:
m. (-en), sterke begeerte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hartstocht (zn):
begeerte, drift, felheid, gedrevenheid, geestdrift, gepassioneerdheid, koorts, liefde, manie, onstuimigheid, opwinding, passie, verzotheid, vurigheid, vuur

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
animo, begeestering, bezieling, drift, elan, enthousiasme, fut, geestdrift, gloed, hartstocht, heftigheid, hevigheid, ijver, inspiratie, inzet, kracht, levendigheid, poeder, spirit, vervoering, vurigheid
geestdrift (zn) :
animo, begeestering, bezieling, elan, enthousiasme, felheid, gedrevenheid, gloed, gretigheid, happigheid, hartstocht, ijver, inzet, roes, verve, vervoering, vurigheid, vuur, zielsverrukking
drift (zn) :
aandrift, begeerte, hartstocht, hevigheid, impetuositeit, neiging, onstuimigheid, opgewondenheid, opwinding, passie, vuur, zucht
passie (zn) :
drift, gedrevenheid, gepassioneerdheid, hartstocht, hartstochtelijkheid, onstuimigheid
liefde (zn) :
affectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie
vlam (zn) :
gloed, hartstocht, vuur
tocht (zn) :
begeerte, hartstocht
lust (zn) :
hartstocht, passie

woordverbanden van ‘hartstocht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
drift, hartstocht

Drift — hartstocht. Sterke neiging des gemoeds; onweerstaanbare begeerte. Drift ziet meer op het blinde der neiging dan hartstocht. Bij mensch en dier heerschen driften, doch alleen de mensch, als redelijk wezen, heeft hartstochten. „Hartstocht der werkelijkheid heeft men den drang naar waarheid op ieder gebied genoemd, waardoor het tegenwoordig geslacht zich kenmerkt."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
drift, hartstocht

DRIFT, HARTSTOGT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 115.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c