hartstocht

als woordenboektrefwoord:

hartstocht:
m. (-en), sterke begeerte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hartstocht (zn) :
liefde, opwinding, gedrevenheid, koorts, vuur, passie, vurigheid, drift, felheid, geestdrift, begeerte, manie, verzotheid, onstuimigheid, gepassioneerdheid

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
geestdrift (zn) :
gedrevenheid, enthousiasme, inzet, vuur, ijver, vurigheid, gretigheid, hartstocht, gloed, felheid, roes, bezieling, vervoering, animo, begeestering, elan, verve, zielsverrukking, happigheid
drift (zn) :
zucht, opwinding, vuur, passie, hevigheid, neiging, hartstocht, begeerte, aandrift, opgewondenheid, onstuimigheid, impetuositeit
passie (zn) :
gedrevenheid, drift, hartstocht, onstuimigheid, hartstochtelijkheid, gepassioneerdheid
liefde (zn) :
min, passie, genegenheid, hartstocht, affectie, amor, inclinatie
vlam (zn) :
vuur, hartstocht, gloed
tocht (zn) :
hartstocht, begeerte
lust (zn) :
passie, hartstocht

woordverbanden van ‘hartstocht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

drift, hartstocht

Sterke neiging des gemoeds; onweerstaanbare begeerte. Drift ziet meer op het blinde der neiging dan hartstocht. Bij mensch en dier heerschen driften, doch alleen de mensch, als redelijk wezen, heeft hartstochten. „Hartstocht der werkelijkheid heeft men den drang naar waarheid op ieder gebied genoemd, waardoor het tegenwoordig geslacht zich kenmerkt."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 115:

drift, hartstocht

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c