hartstocht

als woordenboektrefwoord:

hartstocht:
m. (-en), sterke begeerte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hartstocht (zn):
begeerte, drift, felheid, gedrevenheid, geestdrift, gepassioneerdheid, koorts, liefde, manie, onstuimigheid, opwinding, passie, verzotheid, vurigheid, vuur

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
animo, begeestering, bezieling, drift, elan, enthousiasme, fut, geestdrift, gloed, hartstocht, heftigheid, hevigheid, ijver, inspiratie, inzet, kracht, levendigheid, poeder, spirit, vervoering, vurigheid
geestdrift (zn) :
animo, begeestering, bezieling, elan, enthousiasme, felheid, gedrevenheid, gloed, gretigheid, happigheid, hartstocht, ijver, inzet, roes, verve, vervoering, vurigheid, vuur, zielsverrukking
drift (zn) :
aandrift, begeerte, hartstocht, hevigheid, impetuositeit, neiging, onstuimigheid, opgewondenheid, opwinding, passie, vuur, zucht
passie (zn) :
drift, gedrevenheid, gepassioneerdheid, hartstocht, hartstochtelijkheid, onstuimigheid
liefde (zn) :
affectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie
vlam (zn) :
gloed, hartstocht, vuur
tocht (zn) :
begeerte, hartstocht
lust (zn) :
hartstocht, passie

woordverbanden van ‘hartstocht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

drift, hartstocht

Sterke neiging des gemoeds; onweerstaanbare begeerte. Drift ziet meer op het blinde der neiging dan hartstocht. Bij mensch en dier heerschen driften, doch alleen de mensch, als redelijk wezen, heeft hartstochten. ā€˛Hartstocht der werkelijkheid heeft men den drang naar waarheid op ieder gebied genoemd, waardoor het tegenwoordig geslacht zich kenmerkt."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 115:

drift, hartstocht

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c