aanvechting

als woordenboektrefwoord:

aanvechting:
v. (-en), sterke neiging.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanvechting (zn) :
bekoring, verleiding, verzoeking
aanvechting (zn) :
drang, neiging

als synoniem van een ander trefwoord:

verleiding (zn) :
aantrekkingskracht, aanvechting, bekoring, seductie, temptatie, tentatie, verlokking, verzoeking
behoefte (zn) :
aandrang, aanvechting, animo, drang, drijfveer, opwelling, verlangen, zin
aandrang (zn) :
aandrift, aanvechting, drang, drift, impuls, opwelling, verlangen

woordverbanden van ‘aanvechting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanvechting, verzoeking

Een bijna onweerstaanbare drang om iets te doen wat niet passend, of zedelijk verkeerd is. Bij aanvechting staat het begrip van een hevigen inwendigen strijd sterk op den voorgrond, en is deze strijd een gevolg van de werking van booze lusten of neigingen, terwijl bij verzoeking het begrip van strijd minder op den voorgrond staat, en verondersteld wordt, dat de verkeerde neiging door anderen van buitenaf met opzet geprikkeld is, om ons als het ware op de proef te stellen.

God kan ons om bestwil in verzoeking brengen, maar de aanvechting, die daar het gevolg van is, gaat altijd uit van de zondige neigingen van ons eigen hart. Pascal droeg om het bloote lichaam een gordel met scherpe pennen, die hij er onbarmhartig in dreef, zoodra hij de eene of andere aanvechting gewaar werd. Aanvechting kan bij uitbreiding ook beteekenen eene sterke begeerte of lust om iets te doen, dat wel niet dadelijk kwaad is, maar dat men toch beter oordeelt na te laten: Eene onweerstaanbare aanvechting om te geeuwen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c