geneigdheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geneigdheid (zn) :
neiging, genegenheid, tendens, tendentie, inclinatie

als synoniem van een ander trefwoord:

neiging (zn) :
trek, zucht, voorkeur, genie, zin, lust, drang, liefhebberij, sentiment, genegenheid, trend, begeerte, aandrang, tendens, aandrift, overhelling, geneigdheid, toegenegenheid, vocatie, inclinatie
lust (zn) :
trek, genie, zin, verlangen, ambitie, neiging, genegenheid, drift, begeerte, animo, libido, gading, meug, aandrift, goesting, geneigdheid, zinnigheid, vocatie
trend (zn) :
stroming, ontwikkeling, neiging, tendens, ontwikkelingslijn, geneigdheid, tendentie
gevoel (zn) :
neiging, drang, aandrang, aandrift, geneigdheid, inclinatie
tendens (zn) :
stemming, neiging, hang, trend, geneigdheid
inclinatie (zn) :
liefde, neiging, geneigdheid
genegenheid (zn) :
lust, neiging, geneigdheid
aanleg (zn) :
geneigdheid

woordverbanden van ‘geneigdheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Over wensch, verlangen, begeerte en dorst, substantiva bij de hiervoor genoemde werkwoorden behoorende, zie het voorgaande. Lust is eene begeerte, door welker verwezenlijking onze zinnen aangenaam worden aangedaan; zij veronderstelt het vooruitzicht van genot. Zucht is eene sterke, aanhoudende begeerte, waaraan eigenlijk iets ziekelijks eigen is. Begeerlijkheid duidt eene sterke begeerte aan, die niet binnen de perken blijft en daardoor laakbaar is; zij veronderstelt meest begeerte naar bezit. Begeerlijkheid en lust hebben ook eene actieve beteekenis, zie begeerlijkheid. Trek is de lust om te voldoen aan hetgeen men begeert. Neiging is zwakker; het veronderstelt een licht overhellen, doch zonder bepaald bewustzijn van begeerte. Geneigdheid geeft het geneigd zijn tot iets te kennen, 't zij dat men dit van nature is, 't zij als gevolg van overleg.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geneigdheid
ongeneigdheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0092 c