gezindheid

als woordenboektrefwoord:

gezindheid:
v. (...heden), gemoedsgesteldheid ; geloofsovertuiging.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezindheid (zn) :
houding, instelling, mentaliteit
gezindheid (zn) :
denkwijze, gevoel, stemming
gezindheid (zn) :
aanleg, lust, neiging, zin
gezindheid (zn) :
overtuiging

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
mening (zn) :
convictie, denkbeeld, denkwijs, denkwijze, dunk, gedacht, gedachte, geest, gevoelen, gezindheid, idee, inzicht, inzien, kijk, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze, zin
gedachte (zn) :
convictie, denktrant, denkwereld, denkwijs, denkwijze, gedachtenwereld, gezindheid, inzicht, mening, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, zienswijze
stemming (zn) :
bui, dispositie, geest, geestesgesteldheid, gemoedsgesteldheid, gemoedsstemming, gemoedstoestand, gestemdheid, gevoel, gevoelen, gezindheid, humeur, luim, tendentie
gevoel (zn) :
affect, gemoed, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, gezindheid, hart, ontroering, sensibiliteit, sentiment, stemming, zin
opinie (zn) :
convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezindheid, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname
zin (zn) :
animo, begeerte, gading, genoegen, gezindheid, goesting, liefhebberij, lust, meug, neiging, puf, smaak, trek, voorliefde, wens, wil
overtuiging (zn) :
beginsel, convictie, denkbeeld, geloof, gevoelen, gezindheid, mening, oordeel, opinie, optie, opvatting, richting, standpunt
geest (zn) :
aard, animus, denkraam, gezindheid, inhoud, intentie, karakter, sfeer, spirit, stemming, strekking, teneur, toon
instelling (zn) :
attitude, geesteshouding, gezindheid, houding, ingesteldheid, mentaliteit, standpunt
denkbeeld (zn) :
beschouwing, denkwijze, mening, overtuiging, convictie, gevoelen, gezindheid
overtuiging (zn) :
geloof, geloofsovertuiging, gezindheid
gevoelen (zn) :
gezindheid, sentiment, stemming
hart (zn) :
genegenheid, gezindheid, liefde
neiging (zn) :
gezindheid, stemming, stroming
richting (zn) :
gezindheid, oriëntatie
geestesrichting (zn) :
denkwijze, gezindheid
kleur (zn) :
gezindheid

woordverbanden van ‘gezindheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c