gedacht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

mening (zn) :
kijk, gedacht, inzien, visie, oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, zin, standpunt, idee, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, dunk, convictie, gevoelen, denkwijs, stellingname
gedachte (zn) :
gedacht, inval, voorstelling, denkbeeld, overweging, idee, opwelling, conceptie, besef

woordverbanden van ‘gedacht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gedacht
ongedacht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c