denkwijs

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

mening (zn) :
convictie, denkbeeld, denkwijs, denkwijze, dunk, gedacht, gedachte, geest, gevoelen, gezindheid, idee, inzicht, inzien, kijk, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze, zin
gedachte (zn) :
convictie, denktrant, denkwereld, denkwijs, denkwijze, gedachtenwereld, gezindheid, inzicht, mening, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, zienswijze
inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
instelling (zn) :
afstelling, afstemming, belangenorganisatie, belangenvereniging, bourgeoisie, denkwijs, denkwijze, etablissement, opzetting, spirit, sportbond
mentaliteit (zn) :
denkwijs, denkwijze, geestesgesteldheid, geesteshouding, houding, instelling, spirit
gevoelen (zn) :
denkwijs, inzicht, mening, oordeel, opinie, opvatting, standpunt, zienswijze
denkwijze (zn) :
denkwijs, gedachtegang

woordverbanden van ‘denkwijs’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 76:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 234:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c