denkwijs

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

mening (zn) :
kijk, gedacht, inzien, visie, oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, zin, standpunt, idee, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, dunk, convictie, gevoelen, denkwijs, stellingname
gedachte (zn) :
oordeel, overtuiging, opvatting, standpunt, mening, inzicht, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, convictie, denktrant, denkwijs, stellingname, gedachtenwereld, denkwereld
inzicht (zn) :
kijk, visie, onderscheid, overtuiging, opvatting, zin, zicht, verstand, mening, blik, benul, beschouwing, hersens, begrip, besef, notie, erkentenis, doorzicht, prudentie, denkwijs
instelling (zn) :
sportbond, denkwijze, etablissement, spirit, opzetting, bourgeoisie, denkwijs, belangenvereniging, belangenorganisatie, afstemming, afstelling
mentaliteit (zn) :
houding, instelling, denkwijze, spirit, denkwijs, geesteshouding, geestesgesteldheid
gevoelen (zn) :
oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, zienswijze, opinie, denkwijs
denkwijze (zn) :
gedachtegang, denkwijs

woordverbanden van ‘denkwijs’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 76:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 234:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c