doorzicht

als woordenboektrefwoord:

doorzicht:
o. scherpzinnigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorzicht (zn):
perspicaciteit, scherpzinnigheid, schranderheid

als synoniem van een ander trefwoord:

inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
kennis (zn) :
begrip, bekendheid, benul, bewustheid, doorzicht, gegevens, informatie, medeweten, notie, sjoechem, weten, wetenschap
oordeel (zn) :
doorzicht, inzien, kijk, onderscheid, prudentie, verstand, zicht
perspectief (zn) :
doorzicht, panorama, uitzicht, vergezicht, verschiet
zicht (zn) :
doorzicht, inzicht, kijk, prudentie, visie

woordverbanden van ‘doorzicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
doorzicht, begrip, bevatting

Doorzicht — begrip — bevatting. Doorzicht is het vermogen om door de schors of het uiterlijk van iets heen, het oog te vestigen op de kern of het innerlijk; vervolgens het helder en grondig inzien van ingewikkelde zaken; het is dus meestal de vrucht van lange ervaring. Voor begrip en bevatting zie men onder Begrijpen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doorzicht, begrip, bevatting, vatbaarheid

DOORZIGT, BEGRIP, BEVATTING, VATBAARHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 102.

in hedendaagse spelling:
schranderheid, inzien, inzicht, doorzicht, kloekheid, verstand, kennis, wetenschap, kunde, kunst

SCHRANDERHEID, INZIEN, INZIGT, DOORZIGT, KLOEKHEID, VERSTAND, KENNIS, WETENSCHAP, KUNDE, KUNST

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 56.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c