doorzicht

als woordenboektrefwoord:

doorzicht:
o. scherpzinnigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorzicht (zn) :
scherpzinnigheid, schranderheid, perspicaciteit

als synoniem van een ander trefwoord:

inzicht (zn) :
kijk, visie, onderscheid, overtuiging, opvatting, zin, zicht, verstand, mening, blik, benul, beschouwing, hersens, begrip, besef, notie, erkentenis, doorzicht, prudentie, denkwijs
kennis (zn) :
wetenschap, bekendheid, weten, informatie, gegevens, benul, begrip, notie, medeweten, doorzicht, sjoechem, bewustheid
oordeel (zn) :
kijk, inzien, onderscheid, zicht, verstand, doorzicht, prudentie
perspectief (zn) :
verschiet, panorama, uitzicht, vergezicht, doorzicht
zicht (zn) :
kijk, visie, inzicht, doorzicht, prudentie

woordverbanden van ‘doorzicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

doorzicht, begrip, bevatting

Doorzicht is het vermogen om door de schors of het uiterlijk van iets heen, het oog te vestigen op de kern of het innerlijk; vervolgens het helder en grondig inzien van ingewikkelde zaken; het is dus meestal de vrucht van lange ervaring. Voor begrip en bevatting zie men onder begrijpen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 102:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 56:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c