perspectief

als woordenboektrefwoord:

perspectief:
o. vergezicht; verschiet; doorzichtkunde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

perspectief (zn) :
kans, mogelijkheid, toekomst, toekomstmogelijkheden, toekomstperspectief, vooruitzicht
perspectief (zn) :
context, licht, omstandigheid, samenhang, zinsverband
perspectief (zn) :
gezichtspunt, invalshoek, oogpunt, optiek, standpunt
perspectief (zn) :
doorzicht, panorama, uitzicht, vergezicht, verschiet
perspectief (zn) :
perspectieftekening
perspectief (zn) :
doorzichtkunde
perspectief (bn) :
in perspectief, perspectivisch

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
invalshoek (zn) :
aspect, gezichtshoek, gezichtspunt, hoek van inval, oogpunt, optiek, perspectief, valhoek
samenhang (zn) :
context, perspectief, relatie, setting, slot, verband, verbinding, verwantschap
gezichtspunt (zn) :
invalshoek, oogpunt, opvatting, perspectief, standpunt, zienswijze
uitzicht (zn) :
hoop, kans, kijk, perspectief, prospect, verwachting, vooruitzicht
optiek (zn) :
benaderingswijze, beschouwingswijze, perspectief, visie
oogpunt (zn) :
aspect, facet, gezichtspunt, perspectief, standpunt
context (zn) :
perspectief, samenhang, verband, zinsverband
vooruitzicht (zn) :
perspectief, toekomstperspectief, verschiet
toekomst (zn) :
perspectief, verschiet, vooruitzicht
opzicht (zn) :
aspect, dimensie, facet, perspectief
mogelijkheid (zn) :
perspectief, vooruitzicht
diepte (zn) :
perspectief

woordverbanden van ‘perspectief’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c