verwantschap

als woordenboektrefwoord:

verwantschap:
v. familiebetrekking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwantschap (zn) :
bloedverwantschap, familiebetrekking, filiatie, maagschap
verwantschap (zn) :
connectie, samenhang
verwantschap (zn) :
affiniteit

als synoniem van een ander trefwoord:

familie (zn) :
bloedverwanten, geslacht, maagschap, parentage, sibbe, verwanten, verwantschap
samenhang (zn) :
context, perspectief, relatie, setting, slot, verband, verbinding, verwantschap
connectie (zn) :
betrekking, familieverbinding, kennis, relatie, verbinding, verwantschap
overeenkomst (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkvormigheid, parallel, verwantschap
overeenstemming (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkheid, parallel, verwantschap
parallel (zn) :
analogie, gelijkenis, overeenkomst, verwantschap
affiniteit (zn) :
maagschap, verwantschap, zwagerschap
familiebetrekking (zn) :
verwantschap
maagschap (zn) :
verwantschap

woordverbanden van ‘verwantschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bloedverwantschap bestaat tnsschen hen, die van elkander afstammen of die een gemeenschappelijken stamvader hebben, m. a. w. die te zamen van denzelfden persoon afstammen. Zwagerschap of aanverwantschap bestaat tusschen den echtgenoot en al de bloedverwanten van de echtgenoote en omgekeerd. Maagschap is een deftig en min of meer verouderd woord voor bloedverwantschap, en kan ook beteekenen: de gezamenlijke bloedverwanten. Er bestaat maagschap tusschen hen van vaderszijde. Hij behoort niet tot mijne maagschap. Verwantschap staat voor de gezamenlijke bloedverwanten, en kan, van levenlooze dingen gezegd, ook beteekenen: overeenkomst. De verwantschap tusschen die talen is gemakkelijk aan te toonen.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c