verwantschap

als woordenboektrefwoord:

verwantschap:
v. familiebetrekking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwantschap (zn):
bloedverwantschap, familiebetrekking, filiatie, maagschap
verwantschap (zn):
connectie, samenhang
verwantschap (zn):
affiniteit

als synoniem van een ander trefwoord:

samenhang (zn) :
context, perspectief, relatie, setting, slot, verband, verbinding, verwantschap
familie (zn) :
bloedverwanten, geslacht, maagschap, parentage, sibbe, verwanten, verwantschap
connectie (zn) :
betrekking, familieverbinding, kennis, relatie, verbinding, verwantschap
overeenkomst (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkvormigheid, parallel, verwantschap
overeenstemming (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkheid, parallel, verwantschap
parallel (zn) :
analogie, gelijkenis, overeenkomst, verwantschap
affiniteit (zn) :
maagschap, verwantschap, zwagerschap
familiebetrekking (zn) :
verwantschap
maagschap (zn) :
verwantschap

woordverbanden van ‘verwantschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bloedverwantschap, aanverwantschap, maagschap, verwantschap, zwagerschap

Bloedverwantschap — aanverwantschap — maagschap — verwantschap — zwagerschap. Bloedverwantschap bestaat tnsschen hen, die van elkander afstammen of die een gemeenschappelijken stamvader hebben, m. a. w. die te zamen van denzelfden persoon afstammen. Zwagerschap of aanverwantschap bestaat tusschen den echtgenoot en al de bloedverwanten van de echtgenoote en omgekeerd. Maagschap is een deftig en min of meer verouderd woord voor bloedverwantschap, en kan ook beteekenen: de gezamenlijke bloedverwanten. Er bestaat maagschap tusschen hen van vaderszijde. Hij behoort niet tot mijne maagschap. Verwantschap staat voor de gezamenlijke bloedverwanten, en kan, van levenlooze dingen gezegd, ook beteekenen: overeenkomst. De verwantschap tusschen die talen is gemakkelijk aan te toonen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.64.1.

debug info: 0.0022 c