context

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

context (zn) :
configuratie, kader, omstandigheid, sfeer, situatie
context (zn) :
perspectief, samenhang, verband, zinsverband

als synoniem van een ander trefwoord:

situatie (zn) :
affaire, bedoening, constellatie, context, gelegenheid, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, stand van zaken, tafereel, toestand
verband (zn) :
betrekking, coherentie, cohesie, context, correlatie, ineenvoeging, kader, lijn, relatie, samenhang, verbinding, verhouding
samenhang (zn) :
context, perspectief, relatie, setting, slot, verband, verbinding, verwantschap
perspectief (zn) :
context, licht, omstandigheid, samenhang, zinsverband
omstandigheid (zn) :
context, gesteldheid, situatie, toestand
bestek (zn) :
context, kader, onderwerp, opzet
kader (zn) :
context, raamwerk, verband
setting (zn) :
context, samenhang

woordverbanden van ‘context’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c