relatie

als woordenboektrefwoord:

relatie:
v. (-s, ...tiën), betrekking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

relatie (zn) :
band, romance, liaison, liefdesverhouding, liefdesgeschiedenis, liefdesbetrekking
relatie (zn) :
contact, samenhang, verbinding, verband, intimiteit, gemeenschap, verbintenis
relatie (zn) :
partner, connectie, kennis, zakenrelatie, zakenvriend
relatie (zn) :
verhouding, betrekking
relatie (zn) :
verkeer, omgang

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinding (zn) :
band, aansluiting, samenstelling, dam, koppeling, binding, combinatie, samenhang, connectie, schakel, vereniging, samenvoeging, verband, relatie, bundeling, cohesie, coherentie, conjunctie, copulatie, junctie, schakeling, compound, samensmelting, aanhechting, samenkoppeling, aankoppeling, aaneenvoeging, vervlechting, aaneenschakeling, junctuur
verhouding (zn) :
affaire, scharrel, betrekking, verkering, relatie, intimiteit, avontuurtje, romance, vrijage, liaison, liefdesbetrekking, liefdesaffaire, liefdebetrekking, liefdesavontuur, liefdesverhouding, liefdesrelatie, liefdesgeschiedenis, amourette
kennis (zn) :
bekende, vriendin, gabber, connectie, makker, maat, relatie, deelgenoot, vriend, compagnon, kameraad, gezel, kompaan, kornuit, amice
verband (zn) :
kader, samenhang, verhouding, betrekking, verbinding, relatie, lijn, context, cohesie, correlatie, coherentie, ineenvoeging
gemeenschap (zn) :
relatie, seks, paring, bijslaap, copulatie, coïtus, cohabitatie, seksuele omgang, geslachtsgemeenschap
band (zn) :
binding, schakel, verbinding, relatie, bondgenootschap, verstandhouding, verbondenheid, gevoelsband
samenhang (zn) :
verbinding, verband, relatie, perspectief, context, slot, verwantschap, setting
connectie (zn) :
betrekking, verbinding, kennis, relatie, verwantschap, familieverbinding
betrekking (zn) :
band, verwijzing, verhouding, connectie, verband, relatie, verbintenis
contact (zn) :
band, kruiwagen, connectie, relatie, verstandhouding, contactpersoon
omgang (zn) :
behandeling, verkeer, verbinding, relatie, gemeenschap, frequentatie
verhouding (zn) :
band, betrekking, connectie, verband, relatie
verkeer (zn) :
omgang, relatie, gemeenschap
partnerschap (zn) :
betrekking, relatie

woordverbanden van ‘relatie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c