verkering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verhouding (zn) :
affaire, amourette, avontuurtje, betrekking, intimiteit, liaison, liefdebetrekking, liefdesaffaire, liefdesavontuur, liefdesbetrekking, liefdesgeschiedenis, liefdesrelatie, liefdesverhouding, relatie, romance, scharrel, verkering, vrijage
vriend (zn) :
amant, beminde, galant, geliefde, kloris, levensgezel, lief, lieverd, lieveling, lover, minnaar, partner, verkering, verloofde, vriendje, vrijer
omgang (zn) :
verkering

woordverbanden van ‘verkering’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
omgang, verkeer, verkering

Omgang — verkeer — verkeering. Het leven en zich bewegen onder de menschen en in voortdurende aanraking met hen zijn. Omgang ziet vooral op het zich bewegen in de samenleving met menschen. Verkeer kan ook ditzelfde uitdrukken, maar wordt dan meest met een adjectief verbonden: gezellig verkeer. Op zich zelf staande ziet het meer op de onderlinge beweging der menschen over eene grooter of kleiner oppervlakte, z. a. het spoorwegverkeer; in deze straat is een druk verkeer. Omgang en verkeering worden beide ook gebruikt, waar het de nauwe betrekking betreft, waarin een man en eene vrouw tot elkaar staan. In verkeering ligt meer het denkbeeld van geoorloofde gemeenschap. Daarom wordt omgang veelal met een bijvoegelijk naamwoord verbonden. Dagelijksebe omgang, familiare omgang, gezellige omgang, gemeenzame omgang, verboden omgang. Gezellig verkeer, druk verkeer. Met een meisje verkeering hebben is met haar vrijen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
omgang, verkering

OMGANG, VERKEERING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 5.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c