galant

als woordenboektrefwoord:

galant:
bn. bw. (-er, -st), hoffelijk.
galant:
m. (-en, -s), verloofde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

galant (zn):
aanbidder, minnaar, verloofde, vrijer
galant (bn):
beleefd, charmant, hoffelijk, hoofs, ridderlijk, voorkomend

als synoniem van een ander trefwoord:

beleefd (bn) :
behoorlijk, beschaafd, civiel, correct, fatsoenlijk, galant, heus, hoffelijk, hups, net, netjes, urbaan, voorkomend, vriendelijk, welgemanierd, wellevend, welopgevoed, welwillend
hoffelijk (bn) :
attent, behulpzaam, beleefd, beschaafd, complimenteus, edelmoedig, fair, galant, heus, heuselijk, hoofs, hulpvaardig, ridderlijk, urbaan, voorkomend, wellevend
ridderlijk (bn) :
edelmoedig, eerlijk, fair, galant, hoffelijk
hoofs (bn) :
galant, heus, hoffelijk, ridderlijk
vriend (zn) :
amant, beminde, galant, geliefde, kloris, levensgezel, lief, lieverd, lieveling, lover, minnaar, partner, verkering, verloofde, vriendje, vrijer
minnaar (zn) :
aanbidder, amant, beminde, beminnaar, galant, geliefde, hartendief, lief, liefhebber, liefste, maîtresse, minnares, vriend, vriendje, vrijer
vrijer (zn) :
galant, lief, minnaar, partner, pretendent, verloofde, vriend

woordverbanden van ‘galant’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoffelijk, galant

Hoffelijk — galant. Hoffelijk en galant worden gezegd van personen die hoogst wellevend zijn en meer bizonder jegens dames zich uiterst voorkomend gedragen. In beteekenis zijn zij vrij wel gelijk; alleen verschilt het aan het Fransch ontleende galant in dit, opzicht, die men hierbij aan zeer verfijnde manieren denkt en door den invloed der vroegere beteekenis het erotische hierbij niet geheel uit het oog verliest, wat aan hoffelijk niet verbonden is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.205.109.152.

debug info: 0.0025 c